2 1974


Uimhir 2 de 1974


AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT FOIRGNÍOCHTA NÁISIÚNTA TEORANTA (LEASÚ), 1974

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHÉADÚ NA TEORANN LE hAIRLEACAIN AGUS LE RÁTHAÍOCHTAÍ FAOI NA hACHTANNA UM AN nGNÍOMHAIREACHT FOIRGNÍOCHTA NÁISIÚNTA TEORANTA, 1963 AGUS 1969. [27 Feabhra, 1974]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 9 den Acht um an nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta, 1963 .

1963, Uimh. 32 .

1969, Uimh. 27 .

1. —Leasaítear leis seo alt 9 den Acht um an nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta, 1963 , trí “cúig mhilliún déag punt” a chur in ionad “cúig mhilliún punt” (a cuireadh isteach leis an Acht um an nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta (Leasú), 1969 ) agus tá an t-alt sin 9, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

An Tábla

9.—Ní rachaidh comhiomlán na suimeanna seo a leanas aon tráth áirithe:

(a) airleacain faoi alt 6 den Acht seo nach mbeidh aisíoctha,

(b) príomhshuim a mbeidh dliteanas ar an Aire í a aisíoc ar scór aon ráthaíocht nó ráthaíochtaí faoi alt 7 den Acht seo, agus

(c) príomhshuim a bheidh íoctha cheana ag an Aire ar aon ráthaíocht nó ráthaíochtaí den sórt sin agus nach mbeidh aisíoctha ag an gCuideachta,

thar cúig mhilliún déag punt.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht um an nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta (Leasú), 1974 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um an nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta, 1963 go 1974, a ghairm de na hAchtanna um an nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta, 1963 agus 1969, agus den Acht seo le chéile.