5 1974


Uimhir 5 de 1974


AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1974

[An tiontú oifigiúil]

ACHT D'FHADÚ NA TRÉIMHSE A BHEIDH AN tACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956, I bhFEIDHM. [27 Márta, 1974]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

An tAcht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956, a bhuanú.

1956, Uimh. 1 .

1971, Uimh. 5 .

1. —(1) Leanfaidh an tAcht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956, i bhfeidhm go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1977, agus rachaidh sé in éag ansin.

(2) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 (Buanú), 1971.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1974, a ghairm den Acht seo.