10 1974


Uimhir 10 de 1974


ACHT NA bPRÍOSÚN, 1974

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHT NA bPRÍOSÚN, 1972 [29 Bealtaine, 1974]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar Acht na bPríosún 1972.

1972, Uimh. 7 .

1. —Leasaítear leis seo alt 2 d'Acht na bPríosún, 1972 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Leanfaidh an t-alt seo i ngníomh go dtí an 31ú lá de Bhealtaine, 1977.”.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar Acht na bPríosún, 1974 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na bPríosún, 1826 go 1974, a ghairm d'Achtanna na bPríosún, 1826 go 1972, agus den Acht seo le chéile.