19 1974


Uimhir 19 de 1974


AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1974

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR), 1927 GO 1972. [15 Iúil, 1974]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 2 den Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1954 .

1954, Uimh. 17 .

1971, Uimh. 18 .

1. —Leasaítear leis seo alt 2 den Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1954 (arna leasú leis an Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1971 ), tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

“(1) Ní rachaidh caiteachas iomlán an Bhoird chun críocha ginearálta, is é sin le rá chun gach críche caipitiúla thar sheacht gcéad milliún punt.”.

Aisghairm.

1961, Uimh. 2 .

2. —Aisghairtear leis seo ailt 17 agus 18 den Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1961 , agus an Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

3. —Féadfar an tAcht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1974 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1974, a ghairm de na hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1972, agus den Acht seo le chéile.

(3) Forléireofar na hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1972, agus an tAcht seo le chéile mar aon Acht amháin.