29 1974


Uimhir 29 de 1974


AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH TALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1974

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM RÁTAÍ AR THALAMH TALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1939 GO 1972. [23 Nollaig, 1974]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 1 den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1962 .

1962, Uimh. 23 .

1964, Uimh. 35 .

1967, Uimh. 13 .

1972, Uimh. 13 .

1974, Uimh. 3 .

1946, Uimh. 36 .

1953, Uimh. 36 .

1. —(1) Déantar leis seo fo-alt (1) d'alt 1 den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1962 , arna leasú le halt 2 den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1964 , le halt 2 den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1967 , le halt 2 den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1972 , agus le halt 4 den Acht um an mBliain Airgeadais Státchiste agus Áitiúil, 1974 , a leasú trí “an 31ú lá de Nollaig, 1974, agus an 31ú lá de Nollaig, 1975, agus beidh éifeacht aige amhlaidh ionann is nach mbeadh sé toirmiscthe liúntais fhorlíontacha faoi alt 6 den Acht um Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta (Faoiseamh), 1946 , a thabhairt.” a chur in ionad na bhfocal go léir i ndiaidh “an 31ú lá de Mhárta, 1974,” agus dá réir sin, beidh éifeacht amhail mar atá leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo ag an bhfo-alt sin (1).

(2) Dá réir sin déantar leis seo “leis an dá bhliain is fiche” a chur in ionad “leis na bliain is fiche” mar a bhfuil na focail deiridh sin in alt 1 den Acht um Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta (Faoiseamh), 1953 , sa tagairt don bhliain airgeadais áitiúil dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1954, agus don bhliain is fiche airgeadais áitiúil ina dhiaidh sin.

AN TÁBLA

Beidh éifeacht ag an Acht um Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta (Faoiseamh), 1953 , maidir leis na blianta airgeadais áitiúla dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1963, an 31ú lá de Mhárta, 1964, an 31ú lá de Mhárta, 1965, an 31ú lá de Mhárta, 1966, an 31ú lá de Mhárta, 1967, an 31ú lá de Mhárta, 1968, an 31ú lá de Mhárta, 1969, an 31ú lá de Mhárta, 1970, an 31ú lá de Mhárta, 1971, an 31ú lá de Mhárta, 1972, an 31ú lá de Mhárta, 1973, an 31ú lá de Mhárta, 1974, an 31ú lá de Nollaig, 1974, agus an 31ú lá de Nollaig, 1975, agus beidh éifeacht aige amhlaidh ionann is nach mbeadh sé toirmiscthe liúntais fhorlíontacha faoi alt 6 den Acht um Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta (Faoiseamh), 1946 , a thabhairt.

Gearrtheideal.

2. —(1) Féadfar an tAcht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1974 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1939 go 1974, a ghairm de na hAchtanna um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1939 go 1972, agus den Acht seo le chéile.