Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

11 1976


Uimhir 11 de 1976


AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COTHABHÁIL CÉILÍ AGUS LEANAÍ), 1976

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH FORÁLA LE hAGHAIDH ÍOCAÍOCHTAÍ TRÉIMHSIÚLA AG CÉILE CHUN AN CÉILE EILE AGUS AON LEANAÍ CLEITHIÚNACHA DE CHLANN NA gCÉILÍ A CHOTHÚ I gCÁSANNA ÁIRITHE MAINNEACHTANA AG AN gCÉILE COTHABHÁIL RÉASÚNACH A SHOLÁTHAR, DÁ CHUMASÚ ÍOCAÍOCHTAÍ A DHÉANAMH AG FOSTÓIR, TRÍ ASBHAINT AS TUILLEAMH FOSTAÍ, LE DUINE I dTEIDEAL, FAOI ORDUITHE CÚIRTE ÁIRITHE, ÍOCAÍOCHTAÍ TRÉIMHSIÚLA A FHÁIL ÓN bhFOSTAÍ LE hAGHAIDH COTHABHÁLA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ AR SHLITE EILE AN DLÍ A BHAINEANN LE TUISMITHEOIRÍ AGUS LEANAÍ.

[6 Aibreán, 1976]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: