An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI Ilghnéitheach) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Na Rátaí Dleachta Máil ar Bhiotáille)

16 1976

AN tACHT AIRGEADAIS, 1976

AN CHEAD SCEIDEAL

Leasú Achtachán

Alt 10.

CUID I

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Fhaoisimh Phearsanta

Leasaítear leis seo an tAcht Cánach Ioncaim, 1967 , de réir na bhforálacha seo a leanas den mhír seo:

(i) In alt 138—

(a) i bhfo-alt (1), cuirfear “£1,010” in ionad “£920” gach áit a bhfuil sé, cuirfear “£620” in ionad “£575”, agus cuirfear “£1,125” in ionad “£1,035”,

(b) i bhfo-alt (2), cuirfear “£620” in ionad “£575” gach áit a bhfuil sé, agus cuirfear “£685” in ionad “£635”.

(ii) In alt 141, i bhfo-alt (1A), cuirfear “£240” in ionad “£230”, agus cuirfear “£320” in ionad “£310” gach áit a bhfuil sé.

CUID II

Leasuithe de Dhroim Leasuithe Airithe ar an Acht Cánach Breisluacha, 1972

Alt 61.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Leasú

(1)

(2)

(3)

Uimh. 22 de 1972

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972 .

In alt 1 (1) cuirfear isteach an míniú seo a leanas:

“ciallaíonn ‘seithe fionnaidh’ aon seithe faoi fhionnadh, clúmh nó olann ach amháin seithe caorach nó uain faoi olann;”.

In alt 3(5) (b) cuirfear “ceachtar de na rátaí” in ionad “an ráta”.

In alt 10(2A) (b) (ii) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1975 ) cuirfear “ceachtar de na rátaí” in ionad “an ráta”.

In alt 10—

(a) i bhfo-alt (7), cuirfear “10 faoin gcéad” in ionad “14.81 faoin gcéad” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ), agus

(b) i bhfo-alt (8) (b), cuirfear “30 faoin gcéad” in ionad “45 faoin gcéad” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ).

In alt 11—

(a) i bhfo-alt (2) (b) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1975 ), cuirfear “ráta” in ionad “an ráta”, agus

(b) i bhfo-alt (3), cuirfear “mhír (xxix)” in ionad “mhír (xxxii)”.

In alt 15—

(a) i bhfo-alt (1), cuirfear an mhír seo a leanas in ionad mhír (b):

“(b) (i) ar earraí de chineál a shonraítear i gCuid I den Cheathrú Sceideal de réir an ráta a shonraítear in alt 11(1) (c) (i) ar luach na n-earraí,

(ii) ar earrai de chineál a shonraítear i gCuid II den Cheathrú Sceideal de réir an ráta a shonraítear in alt 11 (1) (c) (ii) ar luach na n-earraí, agus”,

agus

(b) i bhfo-alt (4) (b), cuirfear “10 faoin gcéad” in ionad “14.81 faoin gcéad” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ).