An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil IV Iocaíochtaí le Fochonraitheoirí sa Tionscal Foirgníochta) Ar Aghaidh (Caibidil VI Cáin Ioncaim, Forcháin, Cáin Bhrabús Corparáide, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

16 1976

AN tACHT AIRGEADAIS, 1976

Caibidil V

Sochair Chomhchineáil

Muirearú i leith cánach faoi alt 52 (Sceideal D) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a leathnú.

22. —(1) I gcás a sealbhaíonn duine (dá ngairtear “an fostaí” san alt seo) oifig nó fostaíocht agus—

(a) go bhfuil na brabúis nó na gnóchain a eascraíonn chuige ón oifig nó ón bhfostaíocht sin inchurtha, de bhua alt 52 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , faoi cháin faoi Chás III de Sceideal D, agus

(b) go bhfaigheann sé suim i leith caiteachas nó go gcineann sochar chuige ar suim nó sochar é lena mbaineann an t-alt seo,

beidh an méid sonraithe ar áireamh na mbrabús nó na ngnóchan ón oifig nó ón bhfostaíocht sin is inmheasúnaithe i leith cánach agus muirearófar cáin air dá réir sin.

(2) Baineann an t-alt seo le haon suim a fhaigheann fostaí nó le haon sochar a chineann chuig fostaí agus a mbeadh cáin le muirearú ina leith de bhua Chaibidil III de Chuid V den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , dá mba oifig nó fostaíocht a mbeadh na brabúis nó na gnóchain aisti inchurtha faoi cháin faoi Sceideal E an oifig nó an fhostaíocht sin aige.

(3) Is é an méid sonraithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) an méid a bheadh inchurtha faoi cháin de bhua na Caibidle sin III i leith na suime nó an tsochair lena mbaineann an t-alt seo dá mbeadh na sochair nó na gnóchain ón oifig nó ón bhfostaíocht dá dtagraítear san fho-alt sin inchurtha faoi cháin faoi Sceideal E.

Sochar comhchineáil: íosmhuirear cánach i leith úsáid feithicle.

1973, Uimh. 19 .

23. —I gcás a mbeidh, de bhua alt 117 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , cáin le muirearú ar aon duine i leith an tsochair a chin chuige ó fheithicil a sholáthar de réir brí alt 30 den Acht Airgeadais, 1973 , ní lú an méid a mbeidh cáin le muirearú air i leith an tsochair sin, don bhliain 1976-77 nó d'aon bhliain mheasúnachta dá éis sin, ná an méid is mó den dá mhéid seo a leanas—

(a) £300, nó

(b) 15 faoin gcéad de chostas cuí na feithicle de réir brí alt 32:

Ar choinníoll go ndéanfar na méideanna a shonraítear i míreanna (a) agus (b) a laghdú, i gcás gur ar feadh coda de bhliain mheasúnachta a bhí an fheithicil ar soláthar, ar aon chomhréir leis an gcomhréir idir an chuid sin den bhliain agus an bhliain sin