An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977)

12 1977

AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

AN SCEIDEAL

Drugaí Rialaithe

1. Aicéatoirfín.

Aicéitildéhidreacóidín.

Aicéitilmeatadól.

Ailliolpróidín.

Alfaicéitilmeatadól.

Alfaimeapróidín.

Alfaimeatadól.

Alfapróidín.

Aimfeataimín.

Aimileabarbatón.

Anailéiridín.

Beinseitidín.

Beinsfeataimín.

Beinsiolmoirfín (3-beinsiolmoirfín).

Béataicéitilmeatadól.

Béitimeapróidín.

Béitimeatadól.

Béiteapróidín.

Beisiotraimíd.

Buafaiteinín.

Cannaibionól, ach amháin nuair a bhíonn sé i gcannabas nó i roisín cannabais.

Díorthaigh chainnaibionóil.

Cannabas agus roisín cannabais.

Clóirfeinteirmín.

Cloiniotaiséin.

Duille cócó.

Cóicín.

Cóidín.

Códocsaím.

Deiseamoirfín.

Deacsaimfeataimín.

Deisleamoraimíd.

Diamoirfín.

Diamproimíd.

De-eitiltiambúitéin.

Défeanocsain.

Déhidreacóidín.

Déhidreamoirfín.

Démheanocsadól.

Démheifeaptanól.

Démheitiltiambúitéin.

Butaráit dé-ocsaifeitile.

Défeanoscaláit.

Déphiopanón.

Dróitéabanól.

Eicginín, agus aon díorthach d'éicginín atá inathraithe go heicginín nó go cóicín.

Eitilmeitiltiambúitéin.

Eitilmoirfín (3-eitilmoirfín).

Eatoiniotaiséin.

Eatoirfín.

Eatocsaeiridín.

Feantainil.

Fuireitidín.

Hidreacódón.

Hidreamoirfionól.

Hidreamorfón.

Hiodrocsaipeitidín.

Iseameatadón.

Céitibeimiodón.

Leivimeatorpan.

Leiveamoraimíd.

Leivifeanaiciolmorfan.

Leavorfanól.

Líseargaimíd.

Líseirgíd agus díorthaigh N-ailcile eile de líseargaimíd.

Meifeinteirmín.

Meiscilín.

Meatasóicín.

Meatadón.

Meataqualón.

Meitiolaimfeataimín.

Meitildeasoirfín.

Meitildehidreamoirfín (6-meitildéhidreamoirfín).

Meitilfeineadáit.

Meiteapón.

Moirfeiridín.

Moirfín.

Meiteabróimíd mhoirfín, N-ocsaíd mhoirfín agus díorthaigh mhoirfíneacha eile de nitrigin chúigfhiúsacha.

Mírifín.

Niceacóidín.

Nicidéchóidín (6-nicitineoldéhidreacóidín).

Niceamoirfín.

Noraicimeatadól.

Norcóidín.

Noirleavorfanól.

Noirmeatadón.

Normoirfín.

Noirpiopanón.

Óipiam, amh nó ullmhaithe nó íceach.

Ocsacódón.

Ocsamorfón.

Peinteabarbatón.

Peitidín.

Feanadocsón.

Feanampróimíd.

Feanasóicín.

Feindémheatraisín.

Feinmeatraisín.

Feineabarbatón.

Feineamorfan.

Feinipeiridín.

Folcóidín.

Pimionóidín.

Piopradról.

Piriotraimid.

Tuí phoipín agus tiubhachán de thuí phoipín.

Próiheaptaisín.

Próipeiridín.

Próipioram.

Sílicin.

Quinealbarbatón.

Racaimeatorfan.

Racamoraimíd.

Racamorfán.

Téabacón.

Téibín

Trimipeiridín.

4-Cianó-2-démheitiolaimíonó-4, 4-défeanalbútáin.

4-Cianó-1-meitil-4-fenilpipeiridín.

N, N-Dé-eitiltrioptaimín.

N, N-Démheitiltrioptaimín.

2, 5-Démheatoscaí-a, 4-démheitil-feineitiolaimín.

Aigéad 1-Meitil-4-feinilpipeiridín-4-carbocsaileach.

Aigéad 2-Meitil-3-morfailíonó-1, 1-défeinilpropáncarbocsaileach.

Eistear eitile aigéid 4-Feinilpipeiridín-4-carbocsaileach.

2. Aon fhoirm steiré-isiméireach de shubstaint nó de tháirge a shonraítear i mír 1 den Sceideal seo nach deislimeatorfan ná deislorfan í.

3. Aon eistear nó éitear de shubstaint nó de tháirge a shonraítear i mír 1 nó 2 den Sceideal seo.

4. Aon salann de shubstaint nó de tháirge a shonraítear i mír 1, 2 nó 3 den Sceideal seo.

5. Aon ullmhóid nó táirge ina bhfuil cion ar bith de shubstaint nó de tháirge a shonraítear i mír 1, 2, 3 nó 4 den Sceideal seo.

6. Sa Sceideal seo—

ciallaíonn “díorthaigh channaibionóil” na substaintí seo a leanas, ach amháin nuair a bhíonn siad i gcannabas nó i roisín cannabais, eadhon, díorthaigh theitrihidreacha de channaibionól agus hómalóga 3-ailcil de channaibionól nó dá dhíorthaigh theitrihidreacha;

ciallaíonn “duille cócó” an duille d'aon phlanda den ghéanas Erythroxylon a bhféadfar cóicín a bhaint as a dhuillí go díreach nó trí chlaochlú ceimiceach;

ciallaíonn “tiubhachán de thuí phoipín” an t-ábhar a tháirgtear tar éis tuí phoipín a dhul faoi phróiseas le haghaidh tiubhú a halcalóidí;

ciallaíonn “óipiam íceach” óipiam amh a chuaigh faoin bpróiseas ba ghá lena chur in oiriúint d'úsáid íceach de réir cheanglais an Pharmacopoeia Éireannaigh, cibé acu i bhfoirm púdair, nó gráinneach, nó i bhfoirm ar bith eile dó, agus cibé acu atá nó nach bhfuil sé measctha le substaintí neodracha;

ciallaíonn “tuí phoipín” gach páirt, cé is moite de na síolta, den phoipín óipiam, tar éis a bainte;

folaíonn “óipiam amh” óipiam púdaraithe nó gráinneach ach ní fholaíonn sé óipiam íceach.