An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL Táirgí Tobac)

32 1977

AN tACHT AIRGEADAIS (DLEACHT MÁIL AR THÁIRGÍ TOBAC), 1977

AN DARA SCEIDEAL

Alt 12.

Cuid I

Achtacháin a Aisghairtear

Bliain agus Caibidil nó Bliain agus Uimhir

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

1825, c. 81

Excise Licences Act, 1825.

An méid d'ailt 2 agus 26 a bhaineann le monaróirí tobac agus snaoise.

1840, c. 18

Tobacco Act, 1840.

An tAcht go léir.

1842, c. 93

Tobacco Act, 1842.

An tAcht go léir.

1863, c. 7

Manufactured Tobacco Act, 1863.

An tAcht go léir.

1867, c. 90

Revenue Act, 1867.

Ailt 10 agus 19.

1876, c. 36

Customs Consolidation Act, 1876.

In alt 42, na focail ó “Extracts, essences” go dtí “exportation only”, na focail “Snuff work. Tobacco stalks whether manufactured or not. Tobacco stalk flour”, na focail ó “Tobacco, cigars, cigarillos or cigarettes, and snuff” go dtí “weighing not less than eighty pounds gross weight or such less weight as the Commissioners of Customs and Excise (subject to such conditions, if any, as they think fit to impose) may permit” agus na focail ó “Tobacco sweetened” go dtí “Act relating to the Customs” agus ailt 94 agus 108 agus an méid d'alt 179 a bhaineann le snaois, gasa tobac, plúr gasa tobac agus obair snaoise.

1878, c. 15

Customs and Inland Revenue Act, 1878.

Ailt 3 agus 25.

1879, c. 21

Customs and Inland Revenue Act, 1879.

Alt 27.

1887, c. 15

Customs and Inland Revenue Act, 1887.

Alt 4.

1889, c. 42

Revenue Act, 1889.

Alt 1.

1896, c. 28

Finance Act, 1896.

Ailt 5 agus 6.

1897, c. 24

Finance Act, 1897.

Alt 3.

1900, c. 35

Oil in Tobacco Act, 1900.

An tAcht go léir.

1904, c. 7

Finance Act, 1904.

An Sceideal.

1906, c. 8

Finance Act, 1906.

Fo-ailt (3) agus (4) d'alt 2.

1906, c. 20

Revenue Act, 1906.

Alt 6.

1909, c. 43

Revenue Act, 1909.

Alt 5.

1934, Uimh. 31

An tAcht Airgid, 1934 .

Alt 17.

1934, Uimh. 37

An tAcht Tobac, 1934 .

Ailt 55, 56 agus 62.

1940, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1940 .

Alt 17.

1959, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1959 .

Fo-ailt (4) agus (5) d'alt 11.

1964, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1964 .

Alt 17

CUID II

Forálacha Ordaithe a Chúlghairtear

Uimhir agus Bliain na hIonstraime Reachtúla

Teideal

Méid na Cúlghairme

I.R. Uimh. 307 de 1975

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 221) (Dleachtanna Máil), 1975.

Fomhíreanna (2) agus (3) de mhír 10 agus an Ceathrú Sceideal.

CUID III

Ordú a Leasú

Uimhir agus Bliain na hIonstraime Reachtúla

Teideal

Méid an Leasaithe

I.R. Uimh. 307 de 1975.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 221) (Dleachtanna Máil), 1975.

I bhfomhír (4) de mhír 10 cuirfear “agus a d'úsáid sé ag monarú táirgí tobac a ndlitear dleacht máil a chur orthu” in ionad “ar íocadh an dleacht máil air a fhorchuirtear leis an mír seo”.

Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Custam

Excise Licences Act, 1825

1825, c. 81.

An tAcht d'Fhorchur Dleacht, 1957

1957, Uimh. 7 .

Na hAchtanna Praghsanna, 1958 go 1972

Na Reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin