Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

16 1978


Uimhir 16 de 1978


AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA) (UIMH. 2), 1978

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN LÉASAITHE AGUS TIONÓNTAÍ ÁIRITHE D'FHÁIL AN FEO SIMPLÍ I dTALAMH AGUS CHUN A nDLITEANAS I LEITH ÍOC BUNCHÍOSA A FHOIRCEANNEADH GO hIARMARTACH, DO DHÉANAMH LEASÚ I SLITE EILE AR DHLÍ AN TIARNA TALÚN AGUS AN TIONÓNTA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

[28 Meitheamh, 1978]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: