Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

19 1978


Uimhir 19 de 1978


AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE (LEASÚ), 1978

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961 GO 1973.

[5 Iúil, 1978]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: