Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

9 1979


Uimhir 9 de 1979


AN tACHT TALMHAÍOCHTA (AN CHOMHAIRLE OILIÚNA TALMHAÍOCHTA), 1979

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ FEABHSAITHE LE hAGHAIDH COMHAIRLE, OILIÚINT AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO BHUNÚ COMHLACHT AR A dTABHARFAR AN CHOMHAIRLE OILIÚNA TALMHAÍOCHTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH A CHUMHACHTAÍ AGUS A DHUALGAS AGUS DO LEASÚ AN ACHTA TALMHAÍOCHTA (AN FORAS TALÚNTAIS), 1958 , AGUS ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977 , AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [22 Bealtaine, 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHT AS MAR A LEANAS: