An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979)

27 1979

ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

AN SCEIDEAL

Alt 23.

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 26 de 1962

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1962 .

Ailt 2, 3, 4 agus 5.

Uimh. 21 de 1966

Acht na dTithe, 1966 .

Ailt 13 go 32, 35 (2), 40, 44, 60 (8), 90 (6) (a), 98 (5) agus 106.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1976

1976, Uimh. 38

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

Acht na dTithe, 1966

1966, Uimh. 21

Achtanna na dTithe, 1966 go 1970

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

Na hAchtanna Árachais, 1909 go 1978

Acht na Sclábhaithe, 1936

1936, Uimh. 24

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1962

1962, Uimh. 26

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1878 go 1964

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

1964, Uimh. 16

Acht Ospidéil Lorcáin Naomhtha, 1943

1943, Uimh. 3

Na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979