6 1980

Uimhir 6 de 1980


ACHT NA bPRÍOSÚN, 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHT NA bPRÍOSÚN, 1972 .   [28 Bealtaine, 1980].

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar Acht na bPríosún, 1972 .

1. —Leasaítear leis seo alt 2 d'Acht na bPríosún, 1972 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) (a cuireadh isteach le hAcht na bPríosún, 1977 ):

“(1) Leanfaidh an t-alt seo i ngníomh go dtí an 31ú lá de Bhealtaine, 1983.”.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar Acht na bPríosún, 1980 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na bPríosún, 1826 go 1980, a ghairm d'Achtanna na bPríosún, 1826 go 1977, agus den Acht seo le chéile.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na bPríosún, 1972

1972, Uimh.7

Acht na bPríosún, 1977

1977, Uimh. 14

Achtanna na bPríosún, 1826 go 1977