Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

10 1980


Uimhir 10 de 1980


AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE LÉASANNA AGUS TIONÓNTACHTAÍ A ATHNUACHAN AGUS LE CÚITEAMH I LEITH FEABHSÚCHÁN AGUS I LEITH DÍSHOCRAÍOCHTA NÓ CAILLEADH TEIDIL AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ DLÍ AN TIARNA TALÚN AGUS AN TIONÓNTA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

[9 Meitheamh, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: