An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN SÉÚ SCEIDEAL Na Rátaí Dleachta Máil ar Theilifíseáin) Ar Aghaidh (AN tOCHTÚ SCEIDEAL Na hAchtacháin a Aisghairtear)

14 1980

AN tACHT AIRGEADAIS, 1980

AN SEACHTÚ SCEIDEAL

Na Rataí Dleachta Máil ar Cheadúnais Áirithe

CUID I

Ceadúnais Deochanna Meisciúla

Alt 76.

(1)

(2)

(3)

(4)

Uimhir Thagartha

An Cineál Ceadúnais

An tAchtachán

An Dleacht

 

Ceadúnais Monaróirí

 

 

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag:

 

 

1.

Driogaire biotáille

Alt 44 (1) den Acht Airgeadais, 1977 .

£100

2.

Ceartaitheoirí nó cumascóirí biotáille

Alt 20 den Acht Airgid, 1933 .

£50

3.

Bríbhéir beorach chun a díola

Alt 44 (2) den Acht Airgeadais, 1977 .

£100

4.

Déantóir milseán chun a ndíola

Alt 43 den Finance (1909-10) Act, 1910 agus Cuid A den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

£50

5.

Déantóir leanna úll nó leanna piorraí chun a dhíola

Alt 10 (3) den Acht Airgeadais, 1940 .

£2.50

Ceadúnais Mhórdhíoltóirí

 

 

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag:

 

 

6.

Mórdhíoltóir biotáille

Alt 43 den Finance (1909-10) Act, 1910 agus Cuid B den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

£50

7.

Mórdhíoltóir beorach

Alt 43 den Finance (1909-10) Act, 1910 agus Cuid B den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

£50

8.

Mórdhíoltóir fíona

Alt 43 den Finance (1909-10) Act, 1910 agus Cuid B den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

£50

9.

Mórdhíoltóir biotáille fíona

Alt 9 (1) den Finance Act, 1911.

£50

Ar-Cheadúnais Mhiondíoltóirí

 

 

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag:

 

 

10.

Miondíoltóir biotáille

Alt 17 (2) den Acht Airgeadais, 1960 .

£50

11.

Miondíoltóir beorach

Alt 17 (2) den Acht Airgeadais, 1960 .

£50

12.

Miondíoltóir fíona

Alt 17 (2) den Acht Airgeadais, 1960 .

£50

13.

Miondíoltóir milseán

Alt 17 (2) den Acht Airgeadais, 1960 .

£50

Eis-Cheadúnais Mhiondíoltóirí

 

 

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag:

 

 

14.

Miondíoltóir biotáille

Alt 17 (2) den Acht Airgeadais, 1960 .

£50

15.

Miondíoltóir beorach

Alt 17 (2) den Acht Airgeadais, 1960 .

£50

16.

Miondíoltóir leanna úll

Alt 17 (2) den Acht Airgeadais, 1960 .

£25

17.

Miondíoltóir fíona

Alt 17 (2) den Acht Airgeadais, 1960 .

£50

18.

Miondíoltóir milseán

Alt 17 (2) den Acht Airgeadais, 1960 .

£50

Ceadúnais Árthaí Paisinéirí

 

 

19.

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain maidir le hárthach paisinéirí ag an máistir nó ag duine eile a bhaineann leis an árthach agus a bheidh ainmnithe ag úinéir an árthaigh.

Alt 17 (4) den Acht Airgeadais, 1960 .

£50

20.

Ceadúnas a bheidh le baint amach maidir le hárthach paisinéirí ag an máistir nó ag duine eile a bhaineann leis an árthach agus a bheidh ainmnithe ag úinéir an árthaigh, agus nach mbeidh i bhfeidhm ach ar feadh aon lá amháin.

Alt 17 (4) den Acht Airgeadais, 1960 .

£10

Ceadúnais Charbad Bia Iarnróid

 

 

21.

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain maidir le carbad bia iarnróid ag an gcuideachta iarnróid nó ag duine eile ar leis an carbad.

Alt 43 den Finance (1909-10) Act, 1910 agus Cuid E den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

£50

Ceadúnais Aerárthaí Paisinéirí

 

 

22.

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag gnólacht aeriompair maidir le hacrárthach ar eitilt is leis an ngnólacht sin nó atá fruilithe aige.

Alt 43 den Finance (1909-10) Act, 1910 agus Cuid G (a cuireadh isteach le halt 8 den Acht Airgeadais, 1943 ) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

£50

CUID II

Deimhnithe Airm Tine

Alt 77(2).

An Cineál Deimhnithe

An Ráta Dleachta

1. Ar dheimhniú airm tine i leith piostail, lena n-áirítear aerphiostal, nó

 

gunnán

...

...

...

...

...

...

...

...

£10.00

2. Ar dheimhniú airm tine i leith raidhfil, lena n-áirítear mionraidhfil

£10.00

3. Ar dheimhniú airm tine i leith aerghunna, lena n-áirítear aer-raidhfil

£10.00

4. Ar dheimhniú airm tine i leith airm thoirmiscthe

...

...

...

£1.00

5. Ar dheimhniú airm tine i leith gunna gráin lena mbaineann forálacha

 

alt 12 d'Acht na Arm Tine, 1964

...

...

...

...

...

£1.50

6. Ar aon deimhniú airm tine eile—

 

Ar dheimhniú amháin den sórt sin

...

...

...

...

£6.50

I gcás ina ndeonófar dhá dheimhniú nó níos mó den sórt sin don duine céanna (ní gá gurb é an tráth céanna é) agus go rachaidh siad in éag ar an dáta céanna—

 

Ar an gcéad deimhniú den sórt sin

...

...

...

£6.50

Ar an dara deimhniú den sórt sin agus gach deimhniú den

 

sórt sin ina dhiaidh sin

...

...

...

...

...

£1.50

CUID III

Ceadúnais Chearrbhachais

Alt 77(3).

An Cineál Ceadúnais

An Ráta Dleachta

I gcás an tréimhse dá mbeidh an ceadúnas le heisiúint mar a bheidh sonraithe sa deimhniú faoin Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 , á údarú an ceadúnas a eisiúint—

 

(a) gan a bheith níos faide ná trí mhí

...

...

...

£50

(b) a bheith níos faide ná trí mhí ach gan a bheith níos faide ná

 

sé mhí

...

...

...

...

...

...

...

£100

(c) a bheith níos faide ná sé mhí ach gan a bheith níos faide ná

 

naoi mí

...

...

...

...

...

...

...

£150

(d) a bheith níos faide ná naoi mí

...

...

...

...

£200

CUID IV

Ceadúnais Eile

Alt 77(4).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Uimhir Thagartha

An Cineál Ceadúnais

An tAchtachán lena bhforchuirtear an dleacht

An Dáta Feidhme

An Dleacht

1.

Ceadúnas ceantálaí

Alt 11 den Acht Airgeadais 1947

An 6ú lá d'Iúil, 1980

£100

2.

Cead ceantála

Alt 12 den Acht Airgeadais 1947

An 6ú lá d'Iúil, 1980

£100

3.

Ceadúnas gníomhaire tithe

Alt 13 den Acht Airgeadais, 1947

An 6ú lá d'Iúil, 1980

£50

4.

Ceadúnas geallghlacadóra

Alt 17 den Acht Airgid, 1931

An 1ú lá de Nollaig, 1980

£100

5.

Deimhniú cláraitheachta áitribh gheallghlacadóra

Alt 18 den Acht Airgid, 1931

An 1ú lá de Nollaig, 1980

£100

6.

Ceadúnas scagaire ola hidreacarbóin

Alt 1 (4) den Acht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935

An 1ú lá d'Fheabhra, 1981

£50

7.

Ceadúnas déantóra lasán

Alt 3 (2) den Finance (New Duties) Act, 1916

An 1ú lá d'Aibreán, 1981

£50

8.

Ceadúnas déantóra biotáille meitilí

Alt 27 den Revenue Act, 1889

An 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1980.

£50

9.

Ceadúnas miondíoltóra biotáille meitilí

Alt 27 den Revenue Act, 1889

An 1ú lá de Deireadh Fómhair, 1980

£2.50

10.

Ceadúnas iasachtóra airgid

Alt 18 (1) den Acht Airgid, 1933

An 1ú lá de Lúnasa, 1980

£100

11.

Ceadúnas geallbhróicéara

Alt 18 den Acht Airgeadais, 1965

An 1ú lá de Lúnasa, 1980

£100

12.

Ceadúnas déantóra uiscí boird

Alt 9 den Finance Act, 1916

An 1ú lá de Bhealtaine, 1981

£25

13.

Ceadúnas monaróra táirgí tobac

Alt 10 (1) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

An 1ú lá d'Eanair, 1981

£50

14.

Ceadúnas déantóra bonn

Mír 5 den Ordú chun Diúitéthe do Ghearradh go Práinneach (Uimh. 66), 1935 (R.& O.R., Uimh. 81 de 1935)

An 13ú lá d'Aibreán, 1981

£50