An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN SEACHTÚ SCEIDEAL Na Rataí Dleachta Máil ar Cheadúnais Áirithe)

14 1980

AN tACHT AIRGEADAIS, 1980

AN tOCHTÚ SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Alt 94.

(1)

(2)

(3)

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

Uimh. 20 de 1932

An tAcht Airgid, 1932

Fo-ailt (1), (2), (3), (4) agus (6) d'alt 37.

Uimh. 31 de 1936

An tAcht Airgid, 1936

Míreanna (c) agus (h) d'alt 18.

Uimh. 15 de 1946

An tAcht Airgeadais, 1946

Na focail “custam ná” i mír (a) agus “custam nó” i mír (b) d'alt 18.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Arm-Phinsean, 1971

1971, Uimh. 26

An tAcht Arm-Phinsean, 1973

1973, Uimh. 27

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975

1975, Uimh. 20

An tAcht um na Connaught Rangers (Pinsin), 1936

1936, Uimh. 37

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

Finance Act, 1894

1894, c. 30

Finance Act, 1896

1896, c. 28

Finance (1909-10) Act, 1910

1910, c. 8

Finance Act, 1911

1911, c. 48

Finance Act, 1912

1912, c. 8

Finance Act, 1916

1916, c. 24

Finance Act, 1919

1919, c. 32

Finance Act, 1922

1922, c. 17

An tAcht Airgid, 1926

1926, Uimh. 35

An tAcht Airgid, 1931

1931, Uimh. 31

An tAcht Airgid, 1932

1932, Uimh. 20

An tAcht Airgid, 1933

1933, Uimh. 15

An tAcht Airgid, 1936

1936, Uimh. 31

An tAcht Airgeadais, 1940

1940, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1943

1943, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1946

1946, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1947

1947, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1952

1952, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1956

1956, Uimh. 22