18 1980


Uimhir 18 de 1980


AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH (LEASÚ), 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH, 1959 GO 1977. [1 Iúil, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Méadú ar dheontais neamhinaisíoctha do Chóras Tráchtála.

1. —Ní mó ná £90,000,000 comhiomlán na suimeanna a fhéadfaidh an tAire Tionscail, Tráchtála agus Turasóireachta a íoc, le toiliú an Aire Airgeadais, le Córas Tráchtála chun a chumasú do Chóras Tráchtála a fheidhmeanna a fheidhmiú nó a chomhlíonadh (gan aon suim a áireamh a íocadh le Córas Tráchtála faoi alt 4 den Acht um Onnmhairiú a Spreagadh (Leasú), 1963 ) agus, dá réir sin, forléireofar alt 16 (1) den Acht um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959 , ionann is dá gcuirfí an tsuim sin in ionad na suime atá luaite ann.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. (1) Féadfar an tAcht um Onnmhairiú a Spreagadh (Leasú), 1980 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959 go 1980, a ghairm de na hAchtanna um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959 go 1977, agus den Acht seo le chéile.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959

1959, Uimh. 20

An tAcht um Onnmhairiú a Spreagadh (Leasú), 1963

1963, Uimh. 20