19 1980


Uimhir 19 de 1980


AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHAINGNIÚ AN ORDAITHE UM CHLEACHTAIS SRIANTA (BIOTÁILLE MHÓTAIR), 1980. [1 Iúil, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Ordú a dhaingniú.

1. —Daingnítear leis seo an tOrdú um Chleachtais Srianta (Biotáille Mhótair), 1980 (I.R. Uimh. 156 de 1980), a rinne an tAire Tionscail, Tráchtála agus Turasóireachta faoi alt 8 den Acht um Chleachtais Srianta, 1972 .

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Chleachtais Srianta (Ordú a Dhaingniú), 1980 , a ghairm den Acht seo.


An tAcht dá dTagraítear

An tAcht um Chleachtais Srianta, 1972

1972, Uimh. 11