22 1980


Uimhir 22 de 1980


AN tACHT UM LÁRIONAID CHUANTA IASCAIGH, 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM LÁRIONAID CHUANTA IASCAIGH, 1968 . [2 Iúil, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Míniú.

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh, 1968 .

Leasú ar alt 4 den Phríomh-Acht.

2. —Leasaítear leis seo alt 4 den Phríomh-Acht trí “£500” a chur in ionad “£100” i bhfo-alt (6) (a).

Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

3. —Leasaítear leis seo an Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht trí “Ros a' Mhíl” a chur in ionad “Gaillimh”.

Gearrtheideal agus comhlua.

4. —(1) Féadfar an tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh, 1980 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Lárionaid Chuanta Iascaigh, 1968 agus 1980, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.


An tAcht dá dTagraítear

An tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh, 1968

1968, Uimh. 18