An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Iarratais agus Achomhairc)

24 1980

AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

AN CHÉAD SCEIDEAL

Na Coinníollacha dá dTagraítear in Alt 5 (1) (b)

Alt 5(1).

Leithleachas.

1. (1) (a)  Cibé bunadh a bheidh leis an éagsúlacht tosaigh as ar tháinig cineál planda lena mbaineann iarratas faoin alt seo, cibé acu is bunadh nádúrtha nó bunadh saorga é, measfar, chun críocha an Achta seo, gur cineál leithleach an cineál más féidir, agus ar an gcuntar amháin gur féidir, é a idirdhealú go soiléir, faoi threoir saintréith thábhachtach amháin nó níos mó, ó aon chineál planda eile ar eolas coiteann, tráth an iarratais a dhéanamh, é a bheith ann.

(b)  Ní foláir i ngach uile chás gur saintréithe ar féidir tuairisc bheacht a thabhairt orthu agus iad a aithint na saintréithe idirdhealaitheacha.

(2) Chun críocha na míre seo féadfar eolas coiteann a shuíomh faoi threoir chineálacha plandaí atá á gcur nó á saothrú cheana féin ar bhonn tráchtála, nó faoi threoir na gcineálacha atá i mbailiúchán tagartha aitheanta tráchtála nó luibheolaíochta, nó faoi threoir na gcineálacha a bhfuil tuairiscí beachta orthu in aon fhoilseachán.

Plandaí ina n-ábhar tráchtála cheana.

2. Plandaí den chineál lena mbaineann an t-iarratas, nó aon ábhar is cuid de phlandaí den chineál sin nó a dhíorthaigh uathu, ní plandaí ná ábhar iad a ndearnadh cheana, i gcúrsa margaíochta tráchtála, le toiliú an iarratasóra nó a réamhtheachtaí i dteideal—

(a) iad a dhíol sa Stát,

(b) iad a dhíol in aon tír nó críoch seachas an Stát—

(i) i gcás gur fíniúnacha, crainn fhoraoise, crainn torthaí nó crainn ornáideacha na plandaí sin (lena n-áirítear a bpréamhstoic), tráth ba luaithe ná an tréimhse sé bliana dar chríoch an lá ar a bhfuair an Rialaitheoir an t-iarratas,

(ii) i gcás gur plandaí d'aon ghéineas nó speiceas eile na plandaí sin, tráth ba luaithe ná an tréimhse ceithre bliana dar chríoch an lá sin,

ar choinníoll nach dtosóidh an mhír seo d'éifeacht a bheith léi maidir le cineál planda áirithe—

(c) a ndearnadh cearta atá ar comhréir nó ar comhréim le cearta póraitheoirí plandaí a dheonú ina leith faoi dhlí tíre coinbhinsiúin agus ar cearta iad a mbeidh feidhm acu ar an dáta ar a bhfaighidh an Rialaitheoir an t-iarratas, nó

(d)      (i)  atá sa Chatalóg Náisiúnta de Chineálacha Plandaí Talmhaíochta nó i cibé catalóg nó liosta eile a bheidh forordaithe chun críocha na míre seo, agus

(ii) nár díoladh sa Stát tráth ar bith ba luaithe ná cibé tréimhse ama dar críoch an lá ar a bhfaighidh an Rialaitheoir an t-iarratas amhlaidh a bheidh forordaithe i ndáil leis an gcineál sin,

go dtí go n-éagfaidh an tréimhse bliana dar tosach lá thosach feidhme na rialachán faoi alt 4 den Acht seo ina sonrófar an géineas nó an speiceas iomchuí.

Comhionannas.

3. Ag féachaint do na gnéithe áirithe a bhaineann lena atáirgeadh gnéasach nó lena iomadú fásúil, ní mór don chineál planda lena mbaineann an t-iarratas a bheith sách comhionann nó sách aonchineálach le go gcomhlíonfaidh sé caighdeáin agus critéir a bheidh sonraithe de thuras na huaire ag an Rialaitheoir.

Cobhsaíocht.

4. Ní mór don chineál planda lena mbaineann an t-iarratas a bheith cobhsaí ina shaintréithe bunúsacha, is é sin le rá, ní mór dó fanacht dílis don tuairisc a tugadh air san iarratas iomchuí ar chearta póraitheoirí plandaí tar éis atáirgeadh nó iomadú a dhéanamh air arís agus arís eile, nó, i gcás ina sonróidh an t-iarratas ar na cearta sin timthriall áirithe atáirgthe nó iolraithe, i ndeireadh gach timthriall den sórt sin.

Ainm.

5. Tabharfar don chineál planda lena mbaineann an t-iarratas ainm a shonróidh an t-iarratasóir agus is de réir rialacháin faoi alt 12 den Acht seo ag a mbeidh feidhm de thuras na huaire a roghnófar an t-ainm sin.

6. Na tagairtí sa Sceideal seo d'iarratas is tagairtí iad d'iarratas ar chearta póraitheoirí plandaí faoi alt 4 den Acht seo.