An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL An Comhlacht Ceannais)

25 1980

ACHT AN FHORAIS NÁISIÚNTA UM ARD-OIDEACHAS, LUIMNEACH, 1980

AN DARA SCEIDEAL

An Stiúrthóir

Alt 7.

1. Déanfaidh an Stiúrthóir, faoi réir orduithe an Chomhlachta Ceannais agus fhorálacha an Achta seo, gníomhaíochtaí an Fhorais a rialú agus a stiúradh agus foireann an Fhorais a rialú agus a stiúradh ag comhalladh na ngníomhaíochtaí sin dóibh.

2. Ní shealbhóidh an Stiúrthóir aon oifig ná post eile gan toiliú an Chomhlachta Ceannais.

3. Beidh an Stiúrthóir ina chomhalta, ex officio, den Chomhlacht Ceannais agus beidh sé i dteideal bheith ina chomhalta de gach coiste a cheapfaidh an Comhlacht Ceannais.

4. Beidh an Stiúrthóir ina chomhalta, ex officio, den Chomhairle Acadúil agus, má bhíonn sé i láthair, beidh sé i gceannas ar gach cruinniú den Chomhairle Acadúil agus beidh sé i dteideal bheith ina chomhalta de gach coiste a cheapfaidh an Chomhairle Acadúil.

5. Is é an Comhlacht Ceannais a cheapfaidh gach Stiúrthóir, seachas an chéad Stiúrthóir, ach sin faoi réir cheadú an Aire.

6. Féadfaidh an Comhlacht Ceannais, le toiliú an Aire, an Stiúrthóir a chur as oifig.

7. Má bhíonn an duine a bheidh fostaithe, ar dháta an Achta seo a rith, mar Phríomh-Oifigeach ar an bhForas fostaithe amhlaidh fós ar thosach feidhme an Achta seo, is é an duine sin, má thoilíonn sé leis, a bheidh ina chéad Stiúrthóir.

8. I gcás an Stiúrthóir a bheith dícháilithe de bhua fhorálacha an Achta seo chun bheith ina chomhalta den Chomhlacht Ceannais, scoirfidh sé an tráth céanna freisin d'oifig an Stiúrthóra a shealbhú.


An tAcht dá dTagraítear

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971

1971, Uimh. 22