Ar Aghaidh (Cuid I Réamhráiteach agus Ginearálta)

2 1981


Uimhir 2 de 1981


AN tACHT UM CHOSAINT MHÁITHREACHAIS D'FHOSTAITHE, 1981

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT TEIDEAL DO BHANFHOSTAITHE CHUN SAOIRE MÁITHREACHAIS, DUL AR AIS AG OBAIR TAR ÉIS SAOIRE DEN SÓRT SIN AGUS AM SAOR Ó OBAIR A BHEITH ACU LE hAGHAIDH CÚRAIM RÉAMHBHREITHE AGUS IARBHREITHE, DO LEATHNÚ, DE DHROIM NA bhFORÁLACHA THUAS-LUAITE, NA COSANTA IN AGHAIDH DÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH A THUGTAR LEIS AN ACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH, 1977 , AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE THUASLUAITE. [26 Márta, 1981]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: