An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1982) Ar Aghaidh (SCEIDEAL B)

2 1982

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1982

SCEIDEAL A

Alt 2.

“An Dara Sceideal

Na Rátaí Sochar

CUID I

Na Rátaí Sochar Tréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

[1952, Sc. 3]

An cineál sochair

An ráta seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach leanbh cáilithe de bhreis ar chúigear (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 50 (11), 51 (2), 81 (3), 86 (3), 91 (3), 95 (2) nó 103 (2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

£

£

£

£

£

£

£

£

Ailt 20, 21, 31, agus 32.

1. (A) Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile

31.65

20.50

7.50

8.40

6.95

5.55

--

--

(ii) aon bhean phósta eile

27.80

--

--

--

--

--

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe     ...

31.65

20.50

7.50

8.40

6.95

5.55

--

--

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine   ...     ...

27.80

--

--

--

--

--

--

--

Alt 33.

(B) Rátaí laghdaithe Sochair Dhífhostaíoctha:

(a) duine a bhfuil teideal aige chun méadú i leith linbh cháilithe ach nach bhfuil teideal aige chun méadú i leith cleithiúnaí aosaithe     ...     ...

26.55

--

6.55

7.45

5.80

4.65

--

--

(b) aon duine eile     ...     ...

26.25

18.95

6.55

7.45

5.80

4.65

--

--

Alt 26.

2. Liúntas Máithreachais     ...

31.65

--

--

--

--

--

--

--

Ailt 42 agus 44.

3. Sochar Díobhála:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile

43.55

20.50

7.50

8.40

6.95

5.55

--

--

(ii) aon bhean phósta eile

34.45

--

--

--

--

--

--

--

(b) I gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe     ...

43.55

20.50

7.50

8.40

6.95

5.55

--

--

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine   ...     ...

34.45

--

--

--

--

--

--

--

Ailt 50, 51 agus 52.

4. Sochar Báis:

(a) Pinsean is iníoctha le baintreach (alt 50(2)) nó le baintreach fir (alt 50(6))

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

45.95

--

9.75

10.65

10.65

9.25

--

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

46.90

--

9.95

10.80

10.80

9.40

19.30

2.70

(b) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina dhuine pósta agus go bhfuil an tuismitheoir—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

20.50

--

--

--

--

--

--

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

20.90

--

--

--

--

--

19.30

2.70

(c) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina bhaintreach fir, ina baintreach nó ina dhuine singil—

(i) i gcás inarb é an tuismitheoir an t-athair agus go raibh sé, ar bhás an éagaigh, éagumasach ar é féin a chothabháil mar gheall ar éiglíocht éigin coirp nó meabhrach agus gur dóigh dó a bheith éagumasach amhlaidh go buan agus go bhfuil sé—

(a)  faoi bhun 66 bliana d'aois     ...

45.95

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois     ...

46.90

--

--

--

--

--

19.30

2.70

(ii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair, agus í, ar bhás an éagaigh, ina baintreach nó gur tháinig sí chun bheith ina baintreach ina dhiaidh sin agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...

45.95

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois     ...

46.90

--

--

--

--

--

19.30

2.70

(iii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair agus gan í bheith ina baintreach, agus nach bhfuil pinsean de réir ráta atá leagtha amach ag (i) thuas iníoctha lena fearchéile agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...

45.95

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois     ...

46.90

--

--

--

--

--

19.30

2.70

(iv) in aon chás eile má tá an tuismitheoir:

(a)  faoi bhun 66 bliana d'aois     ...

20.50

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois     ...

20.90

--

--

--

--

--

19.30

2.70

(d)  Pinsean is iníoctha le dílleachta     ...     ...

24.20

--

--

--

--

--

--

--

Ailt 80, 81, 85 agus 86.

5. Pinsean Seanaoise (Ranníocach) agus Pinsean Scoir:

(a) i gcás daoine faoi bhun 80 bliain d'aois     ...     ...

40.25

25.70

8.30

9.20

7.65

6.25

19.30

2.70

(b) in aon chás eile     ...     ...

43.05

25.70

8.30

9.20

7.65

6.25

19.30

2.70

(c)   méadú breise i leith cleithiúnaí aosaithe a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige     ...

--

4.35

--

--

--

--

--

--

Ailt 90 agus 91.

6. Pinsean Easláine:

(a) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh, nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine:—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

35.50

23.05

8.15

9.00

7.45

6.05

19.30

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

36.20

23.50

8.30

9.20

7.65

6.25

19.30

2.70

(b) aon bhean phósta eile—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

31.25

--

--

--

--

--

19.30

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

31.80

--

--

--

--

--

19.30

2.70

Ailt 94, 95, 102 agus 103.

7. Pinsean Baintri (Ranníocach) agus Sochar Banchéile Thréigthe i gcás daoine:

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

36.25

--

9.75

10.65

10.65

9.25

--

--

(b) idir 66 bliana agus 80 bliain d'aois     ...     ...

36.95

--

9.95

10.80

10.80

9.40

19.30

2.70

(c) os cionn 80 bliain d'aois     ...

39.45

--

9.95

10.80

10.80

9.40

19.30

2.70

Alt 98.

8. Liúntas Dílleachta (Ranníocach)

22.90

--

--

--

--

--

--

--

[1980, a.20]

CUID II

Sochair Dhíobhálacha Ceirde—Aiscí agus Deontas

£

Alt 43 (7) (a).

1. Sochar Míthreorach:

Aisce Uasta i gcás daoine:—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

3,285

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

3,355

2. Sochar Báis:

Alt 50 (7).

(i) Aisce baintrí fir i gcás daoine:—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

2,395

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

2,445

Alt 53 (2).

(ii) Deontas i leith costas sochraide

...

...

...

220

CUID III

Pinsean Míthreorach

Alt 43 (8).

An grád míthreorach

An ráta seachtainiúil (daoine os cionn 18 mbliana d'aois)

An ráta seachtainiúil (daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois agus mná pósta áirithe)

(1)

(2)

(3)

Daoine faoi bhun 66 bliana d'aois

Daoine os cionn 66 bliana d'aois

Daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois agus mná pósta áirithe faoi bhun 66 bliana d'aois

Mná pósta áirithe os cionn 66 bliana d'aois

£

£

£

£

100 faoin

gcéad

...

47.40

48.40

37.50

38.30

90

...

...

42.66

43.56

33.75

34.47

80

...

...

37.92

38.72

30.00

30.64

70

...

...

33.18

33.88

26.25

26.81

60

...

...

28.44

29.04

22.50

22.98

50

...

...

23.70

24.20

18.75

19.15

40

...

...

18.96

19.36

15.00

15.32

30

...

...

14.22

14.52

11.25

11.49

20

...

...

9.48

9.68

7.50

7.66

Ailt 45 agus 46.

CUID IV

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

£

1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

31.65

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

32.25

(ii) aon bhean phósta eile—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

27.80

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

28.40

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) i gcás an duine a bheith i dteideal méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe

31.65

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine

...

...

27.80

2. Méadú i gcás síor-fhreastal a bheith ag teastáil ón tairbhí:

(a) teorainn an mhéadaithe ach amháin i gcásanna míthreorach fíor-dhona, má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

18.95

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

19.30

(b) teorainn in aon chás má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

37.90

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

38.65

Alt 56.

CUID V

Rátaí Laghdaithe Sochair Dhíobhála agus Pinsin Mhíthreorach

£

(a) I gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh, nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile má tá an duine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

9.48

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

9.68

(ii) aon bhean phósta eile—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

7.50

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

7.66

(b) I gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe nó, i gcás pinsean míthreorach a bheith iníoctha, a mbeadh an teideal sin aige dá mbeadh sochar díobhála seachas pinsean míthreorach iníoctha

...

9.48

(ii) mura bhfuil, nó mura mbeadh, an teideal sin ag an duine

...

7.50

CUID VI

[1978, a.14(3);

1980, a.15]

Méideanna Deontas Máithreachais agus Deontas Báis

An cineál deontais

Méid

(1)

(2)

£

Ailt 106 agus 109.

1.   Deontas Máithreachais

...

...

...

...

...

8

2.   Deontas Báis:

(a) i gcás ar leanbh cáilithe faoi bhun 5 bliana d'aois an duine

éagtha

...

...

...

...

...

...

...

20

(b) i gcás ar aon leanbh cáilithe eile an duine éagtha

...

...

60

(c) in aon chás eile

...

...

...

...

...

...

100