Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach Agus Ginearálta)

3 1982


Uimhir 3 de 1982


AN tACHT IOMPAIR (TIONSCNÓIRÍ TURAS AGUS GNÍOMHAIRÍ TAISTIL), 1982.

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AN TRÁDÁIL TAIS-TIL A RIALÁIL AGUS CHUN CUSTAIMÉIRÍ TION-SCNÓIRÍ TURAS AGUS GNÍOMHAIRÍ TAISTIL A CHOSAINT, CHUN NA gCRÍOCHA SIN DÁ CHUMASÚ DON AIRE IOMPAIR CEADÚNAIS A EISIÚINT DO THIONSCNÓIRÍ TURAS AGUS DO GHNÍOMHAIRÍ TAIS-TIL, AGUS DÁ CHEANGAL AR THIONSCNÓIRÍ TURAS AGUS AR GHNÍOMHAIRÍ TAISTIL DUL FAOI BHANNAÍ AGUS NA BANNAÍ A CHOTHABHÁIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN CISTE A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN CISTE COSANTA TAISTEALAITHE AGUS CHUN TION-SCNÓIRÍ TURAS DO THABHAIRT RANNÍOCAÍ I LEITH ACMHAINNÍ AN CHISTE SIN: AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [30 Márta, 1982]

ACTHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: