Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

6 1982


Uimhir 6 de 1982


ACHT NA dTITHE (TEAGHAISÍ PRÍOBHÁIDEACHA AR CÍOS), 1982

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, DE RÉIR RIACHTANAIS LEAS AN PHOBAIL, LE hAGHAIDH MÉID ÁIRITHE RÁTHAÍOCHTA TIONACHTA DO THIONÓNTAÍ TEAGH-AISÍ ÁIRITHE, LE hAGHAIDH CÍOSANNA NA dTEAGHAISÍ SIN AGUS CHUN TEIDEAL NA dTIONÓNTAÍ SIN CHUN SEILBH A CHOIMEÁD AR NA TEAGHAISÍ SIN DO SCOR I dTRÁTH, DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH LIÚNTAIS DO THIONÓNTAÍ ÁIRITHE, CHUN TEAGHAISÍ CÍOSA A CHLÁRÚ AGUS LE hAGHAIDH CAIGHDEÁIN DO THEAGHAISÍ CÍOSA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [21 Bealtaine, 1982]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: