An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1983) Ar Aghaidh (SCEIDEAL B)

6 1983

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1983

SCEIDEAL A

Alt 2.

“An Dara Sceideal

Na Rátaí Sochar

CUID I

Na Rátaí Sochar Tréimhsiúil agus na Méaduíthe Orthu

An cineál sochair

An ráta seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach leanbh cáilithe de bhreis ar chúigear (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 50 (11), 51 (2), 81 (3), 86 (3), 91 (3), 95 (2) nó 103 (2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

£

£

£

£

£

£

£

£

1. (A) Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile

34.80

22.55

8.25

9.25

7.65

6.10

--

--

(ii) aon bhean phósta eile      ...     ...

30.60

--

--

--

--

--

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe     ...

34.80

22.55

8.25

9.25

7.65

6.10

--

--

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine     ...     ...

30.60

--

--

--

--

--

--

--

(B) Rátaí laghdaithe Sochair Dhífhostaíochta:

(a) duine a bhfuil teideal aige chun méadú i leith linbh cháilithe ach nach bhfuil teideal aige chun méadú i leith cleithiúnaí aosaithe     ...     ...

29.20

--

7.20

8.20

6.40

5.10

--

--

(b) aon duine eile     ...     ...

28.90

20.85

7.20

8.20

6.40

5.10

--

--

2. Liúntas Máithreachais     ...

34.80

--

--

--

--

--

--

--

3. Sochar Díobhála:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile     ...

47.90

22.55

8.25

9.25

7.65

6.10

--

--

(ii) aon bhean phósta eile     ...     ...

37.90

--

--

--

--

--

--

--

(b) I gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe     ...

47.90

22.55

8.25

9.25

7.65

6.10

--

--

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine     ...     ...

37.90

--

--

--

--

--

--

--

4. Sochar Báis:

(a) Pinsean is iníoctha le baintreach (alt 50 (2)) nó le baintreach fir (alt 50 (6))

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

51.45

--

10.90

11.95

11.95

10.35

--

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

52.55

--

11.15

12.10

12.10

10.55

21.60

3.00

(b) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina dhuine pósta agus go bhfuil an tuismitheoir—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

23.40

--

--

--

--

--

21.60

3.00

(c) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina bhaintreach fir, ina bhaintreach nó ina dhuine singil—

(i) i gcás inarb é an tuismitheoir an t-athair agus go raibh sé, ar bhás an éagaigh, éagumasach ar é féin a chothabháil mar gheall ar éiglíocht éigin coirp nó meabhrach agus gur dóigh dó a bheith éagumasach amhlaidh go buan agus go bhfuil sé—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

51.45

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

52.55

--

--

--

--

--

21.60

3.00

(ii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair, agus í, ar bhás an éagaigh, ina baintreach nó gur tháinig sí chun bheith ina baintreach ina dhiaidh sin agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...

51.45

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois     ...

52.55

--

--

--

--

--

21.60

3.00

(iii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair agus gan í bheith ina baintreach, agus nach bhfuil pinsean de réir ráta atá leagtha amach ag (i) thuas iníoctha lena fearchéile agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...

51.45

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois     ...

52.55

--

--

--

--

--

21.60

3.00

(iv) in aon chás eile má tá an tuismitheoir:—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...

22.95

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois     ...

23.40

--

--

--

--

--

21.60

3.00

(d) Pinsean is iníoctha le dílleachta     ...     ...

27.10

--

--

--

--

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (Ranníocach) agus Pinsean Scoir:

(a) i gcás daoine faoi bhun 80 bliain d'aois     ...     ...

45.10

28.80

9.30

10.30

8.55

7.00

21.60

3.00

(b) in aon chás eile     ...

48.20

28.80

9.30

10.30

8.55

7.00

21.60

3.00

(c) méadú breise i leith cleithiúnaí aosaithe a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige     ...

--

4.85

--

--

--

--

--

--

6. Pinsean Easláine:

(a) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh, nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine:—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

39.75

25.80

9.15

10.10

8.35

6.80

21.60

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

40.55

26.30

9.30

10.30

8.55

7.00

21.60

3.00

(b) aon bhean phósta eile

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

35.00

--

--

--

--

--

21.60

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

35.60

--

--

--

--

--

21.60

3.00

7. Pinsean Baintrí (Ranníocach) agus Sochar Banchéile Thréigthe i gcás daoine:

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

40.60

--

10.90

11.95

11.95

10.35

--

--

(b) idir 66 bliana agus 80 bliain d'aois     ...     ...

41.40

--

11.15

12.10

12.10

10.55

21.60

3.00

(c) os cionn 80 bliain d'aois     ...

44.20

--

11.15

12.10

12.10

10.55

21.60

3.00

8. Liúntas Dílleachta (Ranníocach)

25.65

--

--

--

--

--

--

--

CUID II

Sochair Dhíobhálacha Ceirde—Aiscí agus Deontas

£

1. Sochar Míthreorach:

Aisce Uasta i gcás daoine:—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

3,680

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

3,760

2. Sochar Báis:

(i) Aisce baintrí fir i gcás daoine:—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

2,680

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

2,740

(ii) Deontas i leith costas sochraide

...

...

...

220

CUID III

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach

An ráta seachtainiúil (daoine os cionn 18 mbliana d'aois)

An ráta seachtainiúil (daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois agus mná pósta áirithe)

(1)

(2)

(3)

Daoine faoi bhun 66 bliana d'aois

Daoine os cionn 66 bliana d'aois

Daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois agus mná pósta áirithe faoi bhun 66 bliana d'aois

Mná pósta áirithe os cionn 66 bliana d'aois

£

£

£

£

100 faoin gcéad

...

53.10

54.20

42.00

42.90

90     ,,     ,,

...

47.79

48.78

37.80

38.61

80     ,,     ,,

...

42.48

43.36

33.60

34.32

70     ,,     ,,

...

37.17

37.94

29.40

30.03

60     ,,     ,,

...

31.86

32.52

25.20

25.74

50     ,,     ,,

...

26.55

27.10

21.00

21.45

40     ,,     ,,

...

21.24

21.68

16.80

17.16

30     ,,     ,,

...

15.93

16.26

12.60

12.87

20     ,,     ,,

...

10.62

10.84

  8.40

  8.58

CUID IV

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

£

1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

34.80

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

35.50

(ii) aon bhean phósta eile—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

30.60

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

31.25

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) i gcás an duine a bheith i dteideal méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe

34.80

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine

...

...

30.60

2. Méadú i gcás síor-fhreastal a bheith ag teastáil ón tairbhí:

(a) teorainn an mhéadaithe ach amháin i gcásanna míthreorach

fíor-dhona, má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

21.20

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

21.60

(b) teorainn in aon chás má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

42.40

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

43.20

CUID V

Rátaí Laghdaithe Sochair Dhíobhála agus Pinsin Mhíthreorach

£

(a) I gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh, nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

10.62

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

10.84

(ii) aon bhean phósta eile—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

8.40

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

8.58

(b) I gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe nó, i gcás pinsean míthreorach a bheith iníoctha, a mbeadh an teideal sin aige dá mbeadh

sochar díobhála seachas pinsean míthreorach iníoctha

...

10.62

(ii) mura bhfuil, nó mura mbeadh, an teideal sin ag an duine

...

8.40