An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL A)

6 1983

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1983

SCEIDEAL B

Alt 3.

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

CUID I

Rátaí an Chúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh,

An ráta nó an méid seachtain-

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más

An méadú i leith gach leanbh cáilithe de bhreis ar chúigear (más

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 162(1)(a), 179(a), 195(2), 196(2) nó 197(2) (más

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (má

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más

pinsin nó liúntais

iúil

iníoctha)

iníoctha)

iníoctha)

iníoctha)

iníoctha)

iníoctha)

iníoctha)

iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

(8)

£

£

£

£

£

£

£

£

£

1. Cúnamh Dífhostaíochta:

A. daoine seachas iad sin ag B:

(1) i gcás daoine seachas iad sin ag (2)

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

28.90

20.85

7.20

8.20

6.40

5.10

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

28.00

20.35

7.20

8.20

6.40

5.10

--

--

--

(2) i gcás daoine dá ndéantar an tairbhe bhliantúil ó thalamh a ríomh de réir mhír (a), (b) nó (c) d'alt 147 (1)

(a) i gcás nach mó ná £10 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

21.90

15.75

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

21.20

15.40

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(b) i gcás ar mó ná £10 ach nach mó ná £15 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

18.55

13.20

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

17.80

13.05

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(c) i gcás ar mó ná £15 ach nach mó ná £20 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

15.50

11.05

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

15.00

10.90

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

B. Daoine gan cleithiúnaí aosaithe ach a bhfuil leanbh cáilithe amháin nó níos mó acu:

(1) i gcás daoine seachas iad sin ag (2)

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

29.20

--

7.20

8.20

6.40

5.10

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

28.40

--

7.20

8.20

6.40

5.10

--

--

--

(2) i gcás daoine dá ndéantar an tairbhe bhliantúil ó thalamh a ríomh de réir mhír (a), (b) nó (c) d'alt 147 (1)

(a) i gcás nach mó ná £10 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

22.15

--

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

21.50

--

5.40

6.25

4.80

3.85

--

--

--

(b) i gcás ar mó ná £10 ach nach mó ná £15 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

18.80

--

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

18.05

--

4.25

5.15

4.15

3.30

--

--

--

(c) i gcás ar mó ná £15 ach nach mó ná £20 luacháil inrátaithe na talún—

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

15.80

--

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

15.20

--

3.50

4.40

3.50

2.80

--

--

--

2. Pinsean Seanaoise agus Pinsean Dall

38.60

--

8.20

9.20

7.15

5.70

21.60

3.00

2.80

3. Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh agus Liúntas Cúnaimh Shóisialaigh i leith daoine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

37.85

--

9.85

10.85

10.85

9.30

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

38.60

--

10.10

11.10

11.10

9.50

21.60

3.00

2.80

4. Pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)

21.50

--

--

--

--

--

--

--

--

5. Liúntas do Bhean Shingil

33.05

--

--

--

--

--

--

--

--

6. Liúntas Leasa Forlíontach:

(a) Daoine seachas iad sin ag (b)

28.00

20.35

7.20

8.20

6.40

5.10

--

--

--

(b) Daoine gan cleithiúnaí aosaithe ach a bhfuil leanbh cleithiúnach amháin nó níos mó acu

28.40

--

7.20

8.20

6.40

5.10

--

--

--

CUID III

An Méadú ar Phinsean Seanaoise i leith Céile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an

phinsinéara gan bheith níos mó ná £6

...

...

...

19.40

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8

...

...

18.40

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10

...

...

17.40

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12

...

...

16.40

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14

...

...

15.40

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16

...

...

14.40

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18

...

...

13.40

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20

...

...

12.40

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22

...

...

11.40

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24

...

...

10.40

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26

...

...

9.40

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28

...

...

8.40

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30

...

...

7.40

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32

...

...

6.40

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34

...

...

5.40

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36

...

...

4.40

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38

...

...

3.40

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40

...

...

2.40

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42

...

...

1.40

níos mó ná £42

...

...

...

...

...

Neamhní


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1982

1982, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1981

1981, Uimh. 3

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1