An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II Cánachas ar Bhrabúis Fheirmeoireachta) Ar Aghaidh (Caibidil IV Frithsheachaint agus Frithimghabháil)

15 1983

AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

Caibidil III

Tobhach Ioncaim

Tobhach ioncaim.

16. —(1) Le héifeacht ón 6ú lá d'Aibreán, 1983, íocfaidh pearsa aonair atá os cionn sé bliana déag d'aois nó íocfar ina leith, faoi réim agus de réir fhorálacha fho-alt (2), tobhach (ar a dtabharfar “tobhach ioncaim”).

(2) Beidh feidhm—

(a) ag ailt 1, 16 go 18, 20 go 23, 25, 26, 27 (2), 28 agus 30 den Acht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981 (dá ngairtear “an tAcht” san fho-alt seo), agus

(b) ag na Rialacháin um Thobhach Fostaíochta don Aos Óg, 1982 (I.R. Uimh. 84 de 1982), agus ag na Rialacháin um Thobhach Fostaíochta don Aos Óg (Leasú), 1983 (I.R. Uimh. 52 de 1983) (dá ngairtear “na Rialacháin” san fho-alt seo),

fara na modhnuithe seo a leanas agus fara aon mhodhnuithe eile is gá, i ndáil le tobhach ioncaim mar atá feidhm acu i ndáil le Tobhach Fostaíochta don Aos Óg—

(i) in alt 1 (1) den Acht, scriosfar an míniú ar “an Ghníomhaireacht”,

(ii) in ailt 16, 17 agus 18 den Acht, déanfar tagairtí do phearsa aonair dá dtagraítear in alt 15 den Acht a fhorléiriú mar thagairtí do phearsa aonair a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo,

(iii) déanfar tagairtí san Acht agus sna Rialacháin (seachas Rialachán 21 de na Rialacháin um Thobhach Fostaíochta don Aos Óg, 1982) don Aire Saothair a fhorléiriú mar thagairtí do na Coimisinéirí Ioncaim,

(iv) déanfar tagairtí san Acht agus sna Rialacháin do Thobhach Fostaíochta don Aos Óg a fhorléiriú mar thagairtí do thobhach ioncaim,

(v) déanfar tagairtí san Acht agus sna Rialacháin do bhliain ranníoca a fhorléiriú mar thagairtí don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1983, agus dar críoch an 5ú lá d'Aibreán, 1984, agus

(vi) i Rialachán 21 de na Rialacháin um Thobhach Fostaíochta don Aos Óg, 1982, déanfar an tagairt don Aire Saothair a fhorléiriú mar thagairt don Ard-Bhailitheoir, agus scriosfar Rialachán 22 de na Rialacháin sin.