Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

24 1983


Uimhir 24 de 1983


AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN NA SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE A ATHEAGRÚ, DO CHOMHDHÉANAMH ÚDARÁS CHUIGE SIN AGUS DO DHÉANAMH FORÁIL CHUN FEIDHMEANNA A BHÍ Á bhFEIDHMIÚ GO DTÍ SEO AG AN AIRE POIST AGUS TELEGRAFA A SHANNADH DO NA hÚDARÁIS SIN; D'AISGHAIRM, DO LEASÚ NÓ D'OIRIÚNÚ ACH-TACHÁN A BHAINEANN LEIS NA SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE AGUS LEIS NA BAINC THAISCE AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE EILE MAIDIR LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [13 Iúil, 1983]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: