An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1985) Ar Aghaidh (SCEIDEAL B)

5 1985

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1985

SCEIDEAL A

Alt 2.

“An Dara Sceideal

Na Rátaí Sochar

CUID I

Na Rátaí Sochar Tréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál sochair

An ráta seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar chúigear (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 50 (11), 51 (2), 81 (3), 86 (3), 91 (3), 95 (2), nó 103 (2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

£

£

£

£

£

£

£

£

1. (A) Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith

fearchéile

...

39.50

25.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

(ii) aon bhean phósta eile

34.70

--

--

--

--

--

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí

aosaithe

...

...

39.50

25.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an

duine

...

...

34.70

--

--

--

--

--

--

--

(B) Rátaí laghdaithe Sochair Dhífhostaíochta:

(a) duine a bhfuil teideal aige chun méadú i leith linbh cháilithe ach nach bhfuil teideal aige chun méadú i leith cleithiúnaí aosaithe

33.15

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

(b) aon duine eile

...

...

32.75

23.65

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

2. Liúntas Máithreachais

...

39.50

--

--

--

--

--

--

--

3. Sochar Díobhála:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith

fearchéile

...

54.35

25.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

(ii) aon bhean phósta eile

43.00

--

--

--

--

--

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí

aosaithe

...

...

54.35

25.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an

duine

...

...

43.00

--

--

--

--

--

--

--

4. Sochar Báis:

(a) pinsean is iníoctha le baintreach (alt 50 (2)) nó le baintreach fir (alt 50 (6))—

(i) faoi bhun 66 bliana

d'aois

...

...

58.65

--

12.40

13.65

13.65

11.75

--

--

(ii) os cionn 66 bliana

d'aois

...

...

59.90

--

12.75

13.80

13.80

12.05

24.60

3.40

(b) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina dhuine pósta agus go bhfuil an tuismitheoir—

(i) faoi bhun 66 bliana

d'aois

...

...

26.15

--

--

--

--

--

--

--

(ii) os cionn 66 bliana

d'aois

...

...

26.70

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(c) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina bhaintreach fir, ina bhaintreach nó ina dhuine singil—

(i) i gcás inarb é an tuismitheoir an t-athair agus go raibh sé ar bhás an éagaigh, éagumasach ar é féin a chothabháil mar gheall ar éiglíocht éigin coirp nó meabhrach agus gur dóigh dó a bheith éagumasach amhlaidh go buan agus go bhfuil sé—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

58.65

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

59.90

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(ii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair, agus í, ar bhás an éagaigh, ina baintreach nó gur tháinig sí chun bheith ina baintreach ina dhiaidh sin agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

58.65

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

59.90

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(iii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair agus gan í bheith ina baintreach, agus nach bhfuil pinsean de réir ráta atá leagtha amach ag (i) thuas iníoctha lena fearchéile agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

58.65

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

59.90

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(iv) in aon chás eile má tá an tuismitheoir—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

26.15

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

26.70

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(d) pinsean is iníoctha le

dílleachta

...

...

30.90

--

--

--

--

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (Ranníocach) agus Pinsean Scoir:

(a) i gcás daoine faoi bhun 80

bliain d'aois

...

...

51.40

32.80

10.60

11.70

9.75

8.00

24.60

3.40

(b) in aon chás eile

...

...

54.90

32.80

10.60

11.70

9.75

8.00

24.60

3.40

(c) méadú breise i leith cleithiúnaí aosaithe a bhfuil aois inphinsin slánaithe

aige

...

...

--

5.55

--

--

--

--

--

--

6. Pinsean Easláine:

(a) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh, nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana

d'aois

...

...

45.30

29.40

10.45

11.50

9.55

7.75

24.60

--

(ii) os cionn 66 bliana

d'aois

...

...

46.20

30.00

10.60

11.70

9.75

8.00

24.60

3.40

(b) aon bhean phósta eile—

(i) faoi bhun 66 bliana

d'aois

...

...

39.90

--

--

--

--

--

24.60

--

(ii) os cionn 66 bliana

d'aois

...

...

40.60

--

--

--

--

--

24.60

3.40

7. Pinsean Baintrí (Ranníocach) agus Sochar Banchéile Thréigthe i gcás daoine:

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

46.25

--

12.40

13.65

13.65

11.75

--

--

(b) idir 66 bliana agus 80 bliain

d'aois

...

...

47.20

--

12.75

13.80

13.80

12.05

24.60

3.40

(c) os cionn 80 bliain d'aois

50.35

--

12.75

13.80

13.80

12.05

24.60

3.40

8. Liúntas Dílleachta

(Ranníocach)

...

...

...

29.25

--

--

--

--

--

--

--

CUID II

Sochair Dhíobhálácha Ceirde—Aiscí agus Deontas

£

1. Sochar Míthreorach:

Aisce Uasta i gcás daoine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

4,200

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

4,280

2. Sochar Báis:

(i) Aisce baintrí fir i gcás daoine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

3,060

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

3,120

(ii) Deontas i leith costas sochraide

...

...

...

220

CUID III

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach

An ráta seachtainiúil (daoine os cionn 18 mbliana d'aois)

An ráta seachtainiúil (daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois agus mná pósta áirithe)

(1)

(2)

(3)

Daoine faoi bhun 66 bliana d'aois

Daoine os cionn 66 bliana d'aois

Daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois agus mná pósta áirithe faoi bhun 66 bliana d'aois

Mná pósta áirithe os cionn 66 bliana d'aois

£

£

£

£

100 faoin gcéad

60.50

61.80

47.90

48.90

90     ,,       ,,

54.45

55.62

43.11

44.01

80     ,,       ,,

48.40

49.44

38.32

39.12

70     ,,       ,,

42.35

43.26

33.53

34.23

60     ,,       ,,

36.30

37.08

28.74

29.34

50     ,,       ,,

30.25

30.90

23.95

24.45

40     ,,       ,,

24.20

24.72

19.16

19.56

30     ,,       ,,

18.15

18.54

14.37

14.67

20     ,,       ,,

12.10

12.36

9.58

9.78

CUID IV

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

£

1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

39.50

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

40.30

(ii) aon bhean phósta eile—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

34.70

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

35.45

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) i gcás an duine a bheith i dteideal méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe

39.50

(ii) mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine

...

...

34.70

2. Méadú i gcás síor-fhreastal a bheith ag teastáil ón tairbhí:

(a) teorainn an mhéadaithe ach amhain i gcásanna míthreorach fíor-dhona, má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

24.20

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

24.60

(b) teorainn in aon chás má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

48.40

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

49.20

CUID V

Rátaí Laghdaithe Sochair Díobhála agus Pinsin Míthreorach

£

(a) I gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile, má tá an duine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

12.10

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

12.36

(ii) aon bhean phósta eile—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

9.58

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

9.78

(b) I gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe nó, i gcás pinsean míthreorach a bheith iníoctha, dá mbeadh an teideal sin aige i gcás sochar díobhála seachas pinsean míthreorach a bheith iníoctha

12.10

(ii) mura bhfuil, nó mura mbeadh, an teideal sin ag an duine

9.58