An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (UIMH. 2), 1985) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL “An Dara Sceideal Na Rátaí Sochar)

14 1985

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (UIMH. 2), 1985

AN CHÉAD SCEIDEAL

Aisghairm ar an bPríomh-Acht

Uimh. Thag.

(1)

(2)

1.

Alt 7

Fo-alt (3)

2.

Alt 34

Fo-alt (7)

3.

Alt 81 (1)

Na focail “i gcás nach tréimhse í a mbeidh an cleithiúnach aosaithe ag fáil pinsin seanaoise (ranníocach) ina leith”

4.

Alt 136 (3)

Mír (d)

5.

Alt 157

Mír (b) sa mhíniú ar “leanbh cáilithe”