An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL Aisghairm ar an bPríomh-Acht)

14 1985

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (UIMH. 2), 1985

AN DARA SCEIDEAL

“An Dara Sceideal

Na Rátaí Sochar

CUID I

Na Rátaí Sochar Tréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál sochair

An ráta seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar chúigear

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 50 (11), 51 (2), 81 (3), 86 (3), 91 (3), 95 (2) nó 103 (2)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónai ina aonar (más iníoctha)

(más iníoctha)

(más iníoctha)

(más iníoctha)

(más iníoctha)

(más iníoctha)

(más iníoctha)

(más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

£

£

£

£

£

£

£

£

1.    (A) Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

39.50

25.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

(b) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe nó dá mbeadh teideal aige amhlaidh murach a chéile a bheith i bhfostaíocht (seachas fostaíocht a shonraítear i míreanna 4, 5 nó 10 de Chuid II den Chéad Sceideal), a bheith gafa i bhféin-fhostaíocht, nó a bheith i dteideal, nó ag fáil, aon sochair, cúnaimh nó liúntais (seachas liúntas leasa forlíontach) faoi Chodanna II nó III den Acht seo, nó liúntais cothabhála do dhuine míchumasaithe faoi alt 69 den Acht Sláinte, 1970

39.50

25.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

(ii) mura bhfuil nó mura mbeadh teideal den sórt sin ag an duine

34.70

--

--

--

--

--

--

--

(B) Rátaí laghdaithe Sochair Dífhostaíochta:

(a) duine a bhfuil teideal aige chun méadú i leith linbh cháilithe ach nach bhfuil teideal aige chun méadú i leith cleithiúnaí aosaithe

33.15

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

(b) aon duine eile     ...     ...

32.75

23.65

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

2. Liúntas Máithreachais     ...

39.50

--

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

3. Sochar Díobhála:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois—

54.35

25.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe nó dá mbeadh teideal aige amhlaidh murach a chéile a bheith i bhfostaíocht (seachas, fostaíocht a shonraítear i míreanna 4, 5 nó 10 de Chuid II den Chéad Sceideal), a bheith gafa i bhféin-fhostaíocht, nó a bheith i dteideal, nó ag fáil, aon sochair, cúnaimh nó liúntais (seachas liúntas leasa forlíontach) faoi Chodanna II nó III den Acht seo, nó liúntais cothabhála do dhuine míchumasaithe faoi alt 69 den Acht Sláinte, 1970

54.35

25.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

(ii) mura bhfuil nó mura mbeadh teideal den sórt sin ag an duine

43.00

--

--

--

--

--

--

--

4. Sochar Báis:

(a) pinsean is iníoctha le baintreach (alt 50 (2)) nó le baintreach fir (alt 50 (6))—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

58.65

--

12.40

13.65

13.65

11.75

--

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

59.90

--

12.75

13.80

13.80

12.05

24.60

3.40

(b) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina dhuine pósta agus go bhfuil an tuismitheoir—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...     ...

26.15

--

--

--

--

--

--

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...     ...

26.70

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(c) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina bhaintreach fir, ina bhaintreach nó ina dhuine singil—

(i) i gcás inarb é an tuismitheoir an t-athair agus go raibh sé, ar bhás an éagaigh, éagumasach ar é féin a chothabháil de dheasca éigliocht éigin coirp nó meabhrach agus gur dóigh dó a bheith éagumasach amhlaidh go buan agus go bhfuil sé—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

58.65

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

59.90

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(ii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair, agus í, ar bhás an éagaigh, ina baintreach nó gur tháinig sí chun bheith ina baintreach ina dhiaidh sin agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

58.65

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

59.90

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(iii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair agus gan í bheith ina baintreach, agus nach bhfuil pinsean de réir an ráta atá leagtha amach ag (i) thuas iníoctha lena fearchéile agus go bhfuil sí—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

58.65

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

59.90

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(iv) in aon chás eile má tá an tuismitheoir—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

26.15

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

26.70

--

--

--

--

--

24.60

3.40

(d) pinsean is iníoctha le dílleachta     ...     ...

30.90

--

--

--

--

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (Ranníocach) agus Pinsean Scoir:

(a) i gcás daoine faoi bhun 80 bliain d'aois     ...     ...

51.40

32.80

10.60

11.70

9.75

8.00

24.60

3.40

(b) in aon chás eile...     ...

54.90

32.80

10.60

11.70

9.75

8.00

24.60

3.40

(c) méadú breise i leith cleithiúnai aosaithe a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige     ...     ...

--

5.55

--

--

--

--

--

--

6. Pinsean Easláine:

(a) i gcás an duine a bheith faoi bhun 66 bliana d'aois

45.30

29.40

10.45

11.50

9.55

7.75

24.60

--

(b) i gcás an duine a bheith os cionn 66 bliana d'aois

46.20

30.00

10.60

11.70

9.75

8.00

24.60

3.40

7. Pinsean Baintrí (Ranníocach) agus Sochar Banchéile Thréigthe i gcás daoine:

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

46.25

--

12.40

13.65

13.65

11.75

--

--

(b) idir 66 bliana agus 80 bliain d'aois     ...     ...

47.20

--

12.75

13.80

13.80

12.05

24.60

3.40

(c) os cionn 80 bliain d'aois

50.35

--

12.75

13.80

13.80

12.05

24.60

3.40

8. Liúntas Dílleachta (Ranníocach)

29.25

--

--

--

--

--

--

--

CUID II

Sochair Dhíobhálacha Ceirde—Aiscí agus Deontas

£

1. Sochar Míthreorach:

Aisce Uasta i gcás daoine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois     ...

...

...

...

4,200

(ii) os cionn 66 bliana d'aois     ...

...

...

...

4,280

2. Sochar Báis:

(i) Aisce baintrí fir i gcás daoine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

3,060

(b) os cionn 66 bliana d'aois ...

...

...

...

3,120

(ii) Deontas i leith costas sochraide

...

...

...

220

CUID III

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach

An ráta seachtainiúil (daoine os cionn 18 mbliana d'aois)

An ráta seachtainiúil (daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois)

(1)

(2)

(3)

 

 

 

Daoine faoi bhun 66 bliana d'aois

Daoine os cionn 66 bliana d'aois

£

£

£

100 faoin gcéad

60.50

61.80

47.90

90

,,

,,

...

54.45

55.62

43.11

80

,,

,,

...

48.40

49.44

38.32

70

,,

,,

...

42.35

43.26

33.53

60

,,

,,

...

36.30

37.08

28.74

50

,,

,,

...

30.25

30.90

23.95

40

,,

,,

...

24.20

24.72

19.16

30

,,

,,

...

18.15

18.54

14.37

20

,,

,,

...

12.10

12.36

9.58

CUID IV

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

£

1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre:

(a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois má tá an duine:

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

39.50

(ii) os cionn 66 bliana d'aois...

...

...

...

...

40.30

(b) i gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe nó dá mbeadh teideal aige amhlaidh murach a chéile a bheith i bhfostaíocht (seachas fostaíocht a shonraítear i míreanna 4, 5 nó 10 de Chuid II den Chéad Sceideal), a bheith gafa i bhféinfhostaíocht, nó a bheith i dteideal, nó ag fáil, aon sochair, cúnaimh nó liúntais (seachas liúntas leasa forlíontach) faoi Chodanna II nó III den Acht seo, nó liúntais cothabhála do dhuine míchumasaithe faoi alt 69 den Acht Sláinte, 1970

39.50

(ii) mura bhfuil nó mura mbeadh teideal den sórt sin ag an

duine

...

...

...

...

...

...

...

34.70

2. Méadú i gcás síor-fhreastal a bheith ag teastáil ón tairbhí:

(a) teorainn an mhéadaithe ach amháin i gcásanna míthreorach fíordhona, má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

24.20

(ii) os cionn 66 bliana d'aois...

...

...

...

...

24.60

(b) teorainn in aon chás má tá an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

48.40

(ii) os cionn 66 bliana d'aois...

...

...

...

...

49.20

CUID V

Rátaí Laghdaithe Sochair Díobhála agus Pinsin Míthreorach

£

(a) I gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois má ta an duine—

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

...

12.10

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

...

12.36

(b) I gcás daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois—

(i) má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe nó dá mbeadh teideal aige amhlaidh murach a chéile a bheith i bhfostaíocht (seachas fostaíocht a shonraítear i míreanna 4, 5 nó 10 de Chuid II den Chéad Sceideal), a bheith gafa i bhféin-fhostaíocht, nó a bheith i dteideal, nó ag fáil, aon sochair, cúnaimh nó liúntais (seachas liúntas leasa forlíontach) faoi Chodanna II nó III den Acht seo, nó liúntais cothabhála do dhuine míchumasaithe faoi alt 69 den Acht Sláinte, 1970 nó, más iníoctha pinsean míthreorach, dá mbeadh sé i dteideal amhlaidh i gcás sochar díobhála seachas pinsean míthr-

eorach a bheith iníoctha

...

...

...

...

...

12.10

(ii) mura bhfuil nó mura mbeadh teideal den sórt sin ag an duine

9.58