Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

15 1986

/images/harp.jpg


Uimhir 15 de 1986


AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Tosach feidhme.

4.

An lá bunaithe.

5.

Orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

6.

Caiteachais.

CUID II

Iompras Bhaile Átha Cliath

7.

An tÚdarás a bhunú.

8.

Dualgais agus feidhmeanna ginearálta an Údaráis.

9.

Feidhmeanna breise a shannadh don Údarás.

10.

Limistéar feidhme an Údaráis.

11.

Feidhm an Sceidil.

12.

Treoracha don Údarás.

13.

Príomhfheidhmeannach.

14.

Oifigigh agus seirbhísigh.

15.

Maoir thráchta.

16.

Comhaltas de Theach den Oireachtas, etc.

17.

Faisnéis a sholáthar don Údarás.

18.

Toirmeasc ar fhaisnéis faoi rún a nochtadh.

19.

Leasanna áirithe a nochtadh.

20.

An tÚdarás d'fháil iasachtaí.

21.

Moltaí faoi thús áite i gcúrsaí caiteachais.

22.

Deontais don Údarás.

CUID III

Pleanáil

23.

Moltaí don Aire.

24.

Moltaí d'údaráis phleanála.

25.

Iarratais agus achomhairc phleanála.

26.

Moltaí d'údaráis bhóithre.

27.

Busbhealaí a sholáthar.

CUID IV

Seirbhísí do Phaisinéirí

28.

Riachtanais, etc., do sheirbhísí iompair phoiblí áirithe.

29.

Seirbhísí bóthair do phaisinéirí a cheadúnú.

30.

Achomharc chun an Aire.

31.

Feithiclí seirbhíse poiblí.

CUID V

Bainistí Tráchta

32.

Rialú tráchta agus coisithe.

33.

Feithiclí a locadh ar bhóithre poiblí.

34.

Feithiclí atá loctha go neamhdhleathach a dhéanamh doghluaiste, a aistriú as, etc.

35.

An tÚdarás do rialú síneacha tráchta.

36.

Carrchlóis phoiblí.

37.

Áiteanna stad agus seasaimh do bhusanna.

38.

Áiteanna seasaimh do thacsaithe.

39.

Droichid a chosaint.

40.

Oibreacha bóthair.

41.

Feithiclí a fhreastalaíonn ar láithreáin fhoirgníochta.

42.

Leithroinntí Státchiste i ndáil le bearta bainistí tráchta.

43.

Íocaíochtaí ón Údarás le haghaidh bearta bainistí tráchta agus na bearta sin a athbhreithniú.

CUID VI

Forálacha Ilghnéitheacha

44.

Leasú ar alt 103 d'Acht 1961.

45.

Feidhm alt 107 d'Acht 1961.

46.

Leasú ar alt 115 d'Acht 1961.

47.

Feidhm alt 121 d'Acht 1961.

48.

Neamhfheidhm na nAchtanna Praghsanna, 1958 go 1972.

49.

Corr-thrádáil.

50.

Forálacha forlíontacha i ndáil le fodhlíthe áirithe.

51.

Rialacha sealadacha.

52.

Cruthúnas ar fhodhlíthe agus rialacha sealadacha áirithe.

53.

Pionóis, etc.

54.

Táillí agus fíneálacha a dhiúscairt.

AN SCEIDEAL

Iompras Bhaile Átha Cliath


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Corr-Thrádála, 1980

1980, Uimh. 43

Na hAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1972

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht um Fhianaise Scríbhinne, 1925

1925, Uimh. 24

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6

Na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí, 1931 go 1983

An tAcht um Údaráis Áitiúla (Maoir Thráchta), 1975

1975, Uimh. 14

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1983

An tAcht Rialtais Áitiúil (Bóithre agus Mótarbhealaí), 1974

1974, Uimh. 6

Na hAchtanna Praghsanna, 1958 go 1972

Public Offices Fees Act, 1879

42 agus 43 Vict., c. 58

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1933

1933, Uimh. 11

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961

1961, Uimh. 24

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1968

1968, Uimh. 25

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1984

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1932

1932, Uimh. 2

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1933

1933, Uimh. 8

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1935

1935, Uimh. 23

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1978

1978, Uimh. 8

Roads Act, 1920

1920, c. 72

/images/harp.jpg


Uimhir 15 de 1986


AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH NÓ, SA BHÉARLA, THE DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY, DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMH-ARA AGUS I dTAOBH SAINIÚ BUSBHEALAÍ AGUS I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [12 Meitheamh, 1986]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: