Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

26 1987

/images/harp.jpg


Uimhir 26 de 1987


AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Ní bheidh éifeacht ag stádas pósta tuismitheoirí ar an ngaol atá idir daoine.

4.

Forléiriú tagairtí do dhaoine ar phós nó nár phós a dtuismitheoirí a chéile, etc.

5.

An bhrí atá le hathair, máthair, tuismitheoir in Achtanna Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 1956 agus 1986.

CUID II

Leasú ar Acht 1931

6.

Míniú (Cuid II).

7.

Leasú ar alt 1 d'Acht 1931.

CUID III

Caomhnóireacht

8.

Míniú (Cuid III).

9.

Leasú ar alt 2 d'Acht 1964.

10.

Atharthacht a chruthú in imeachtaí áirithe.

11.

Leasú ar alt 6 d'Acht 1964.

12.

Cumhacht cúirte aithreacha áirithe a cheapadh mar chaomhnóirí.

13.

Leasú ar alt 11 d'Acht 1964.

CUID IV

Cothabháil

14.

Míniú (Cuid IV).

15.

Tuismíocht atá faoi dhíospóid in imeachtaí cothabhála, etc.

16.

Leasú ar alt 3 d'Acht 1976.

17.

Leasú ar alt 5 d'Acht 1976.

18.

Ordú cothabhála (soláthar le haghaidh leanaí cleithiúnacha áirithe).

19.

Leasú ar alt 6 d'Acht 1976.

20.

Orduithe i leith comhaontuithe áirithe eile.

21.

Caiteachais i ndáil le breith agus sochraid linbh chleithiúnaigh.

22.

Leasú ar alt 23 d'Acht 1976.

23.

Leasú ar alt 24 d'Acht 1976.

24.

Leasú ar an Acht Cosanta, 1954.

25.

Aisghairm Acht 1930 agus forálacha iarmhartacha.

CUID V

Cearta Maoine

26.

Míniú (Cuid V).

27.

Forléiriú diúscairtí, etc.

28.

Leasú ar alt 3 d'Acht 1965.

29.

Cearta comharbais.

30.

Teideal chuig deonú probháide nó riaracháin.

31.

Leasú ar alt 117 d'Acht 1965.

32.

Aisghairm i ndáil le cearta maoine.

CUID VI

Dearbhuithe Tuismíochta

33.

Mínithe (Cuid VI).

34.

Dlínse agus láthair (Cuid VI).

35.

Dearbhú tuismíochta.

36.

Forálacha d'fhorlíonadh alt 35.

CUID VII

Tástálacha Fola le linn Tuismíocht a bheith á Cinneadh in Imeachtaí Sibhialta

37.

Mínithe (Cuid VII).

38.

Ordú ón gcúirt maidir le tástálacha fola.

39.

Toiliú le samplaí fola agus tógáil na samplaí sin.

40.

Tástálacha fola agus tuarascálacha.

41.

Rialacháin chun éifeacht a thabhairt don Chuid seo.

42.

Mainneachtain déanamh de réir ordaithe i dtaobh tástálacha fola.

43.

Pionós as pearsanú chun críocha tástála fola.

CUID VIII

Toimhdí agus Forálacha maidir le Fianaise

44.

Aisghairm toimhde dlisteanachta nó neamhdhlisteanachta.

45.

Cinneadh tuismíochta mar fhianaise in imeachtaí eile.

46.

Toimhdí atharthachta agus neamh-atharthachta.

47.

Inghlacthacht fianaise áirithe.

CUID IX

Clárú agus Athchlárú Breitheanna

48.

Athchlárú breithe tar éis dearbhaithe tuismíochta.

49.

Leasú ar an Births and Deaths Registration Act (Ireland), 1880.

50.

Forléiriú agus comhlua (Cuid IX).


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Uchtála, 1952

1952, Uimh. 25

Na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1976

An tAcht um Lán-Aois, 1985

1985, Uimh. 2

Births and Deaths Registration Act (Ireland), 1880

43 agus 44 Vict., c. 13

Na hAchtanna um Chlárú Breitheanna agus Básanna, 1863 go 1972

Acht na gCúirteanna, 1981

1981, Uimh. 11

An tAcht Cosanta, 1954

1954, Uimh. 18

An tAcht Cosanta (Leasú) (Uimh. 2), 1979

1979, Uimh. 28

Evidence Further Amendment Act, 1869

32 agus 33 Vict., c. 68

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976

1976, Uimh. 11

Friendly Societies Act, 1896

59 agus 60 Vict., c. 25

An tAcht um Chaomhnóireacht Naíon, 1964

1964, Uimh. 7

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

Acht na Leanbhaí Tabhartha (Orduithe Athairíochta), 1930

1930, Uimh. 17

Industrial and Provident Societies Act, 1893

56 agus 57 Vict., c. 39

Achtanna Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 1956 agus 1986

An tAcht Dlisteanais, 1931

1931, Uimh. 13

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956

1956, Uimh. 10

Provident Nominations and Small Intestacies Act, 1883

46 agus 47 Vict., c. 47

Savings Banks Act, 1887

50 agus 51 Vict., c. 40

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

An tAcht Comharbais, 1965

1965, Uimh. 27

Superannuation Act, 1887

50 agus 51 Vict., c. 67

/images/harp.jpg


Uimhir 26 de 1987


AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHOTHROMÚ CEARTA LEANAÍ AGUS DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LENA STÁDAS AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN DO LEASÚ AN DLÍ A BHAIN-EANN LE DLISTEANACHT AGUS LE CAOMHNÓIR-EACHT NAÍON, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COTHABHÁIL CÉILÍ AGUS LEANAÍ), 1976 , I nDÁIL LE LEANAÍ ÁIR-ITHE AGUS DO LEASÚ TUILLEADH AN DLÍ AN DLÍ A BHAIN-EANN LE COTHABHÁIL, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CEARTA COMHARBAIS AGUS MAOINE EILE, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH DEARBHUITHE TUISMÍOCHTA AGUS I dTAOBH ÚSÁID TÁSTÁLACHA FOLA D'FHONN CUIDIÚ LE CINNEADH TUISMÍOCHTA, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE TOIMHDÍ AGUS FIANAISE ÁIRITHE, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE DO CHLÁRÚ AGUS D'ATHCHLÁRÚ BREITHEANNA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I d'TAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA.

[14 Nollaig, 1987]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: