An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL A)

7 1988

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1988

SCEIDEAL B

Alt 4.

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

CUID I

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh, pinsin nó liúntais

An ráta nó an méid seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an chéad agus an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 162(1)(a), 179(a), 195(2), 196(2) nó 197(2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

£

£

£

£

£

£

£

1. Cúnamh Dífhostaíochta:

(1) i gcás daoine a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta arna fhorléiriú de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad:

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach...

42.00

28.00

10.20

8.40

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile...

40.70

27.40

10.20

8.40

--

--

--

(2) i gcás daoine seachas iad sin ag (1):

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach...

39.00

26.10

9.50

8.00

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile...

37.80

25.40

9.50

8.00

--

--

--

2. Pinsean Seanaoise agus Pinsean Dall

48.50

--

10.50

8.70

27.20

3.80

3.60

3. Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh agus Liúntas Cúnaimh Shóisialaigh i leith daoine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois...

47.60

--

12.50

13.10

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois...

48.50

--

12.80

13.40

27.20

3.80

3.60

4. Pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)...

27.10

--

--

--

--

--

--

5. Liúntas do Bhean Shingil...

42.00

--

--

--

--

--

--

6. Liúntas Leasa Forlíontach...

37.80

25.40

9.50

8.00

--

--

--

CUID III

An Méadú ar Phinsean Seanaoise i leith Céile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an

phinsinéara gan bheith níos mó ná £6

...

...

...

24.40

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8

...

...

23.40

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10

...

...

22.40

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12

...

...

21.40

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14

...

...

20.40

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16

...

...

19.40

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18

...

...

18.40

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20

...

...

17.40

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22

...

...

16.40

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24

...

...

15.40

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26

...

...

14.40

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28

...

...

13.40

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30

...

...

12.40

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32

...

...

11.40

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34

...

...

10.40

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36

...

...

9.40

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38

...

...

8.40

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40

...

...

7.40

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42

...

...

6.40

níos mó ná £42 gan bheith níos mó ná £44

...

...

5.40

níos mó ná £44 gan bheith níos mó ná £46

...

...

4.40

níos mó ná £46 gan bheith níos mó ná £48

...

...

3.40

níos mó ná £48 gan bheith níos mó ná £50

...

...

2.40

níos mó ná £50 gan bheith níos mó ná £52

...

...

1.40

níos mó ná £52

...

...

...

...

...

Neamhní