An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL A “An Dara Sceideal Na Rátaí Sochar)

4 1989

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1989

SCEIDEAL B

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

Alt 4.

CUID I

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh, pinsin nó liúntais

An ráta nó an méid seachtainiúll

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an chéad agus an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 162(1)(a), 179(a) 195(2), 196(2)nó 197(2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

£

£

£

£

£

£

£

1. Cúnamh Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad

47.00

29.00

10.50

10.00

--

--

--

(b) i gcás daoine seachas iad sin ag (a)     ...

42.00

26.90

10.00

10.00

--

--

--

2. Liúntas Réamhscoir     ...

47.00

29.00

10.50

10.00

--

--

--

3. pinsean Seanaoise agus pinsean Dall

50.00

--

10.80

10.00

28.00

3.90

3.70

4. pinsean Baintrí (Neamhranníocach) Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile príosúnaigh agus Liúntas Cúnaimh Shóisialaigh, Pinsean Baintrí Fir (Neamhranníocach) agus Liúntas Fearchéile Thréigthe, i leith daoine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

49.00

--

12.90

13.50

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

50.00

--

12.90

13.50

28.00

3.90

3.70

5. pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)

27.90

--

--

--

--

--

--

6. Liúntas do Bhean Shingil     ...

47.00

--

--

--

--

--

--

7. Liúntas Leasa Forlíontach     ...

42.00

26.90

10.00

10.00

--

--

--

CUID III

An Méadú ar phinsean Seanaoise i Leith Céile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an

phinsinéara gan bheith níos mó ná£6

...

...

...

25.10

níos mó ná£6 gan bheith níos mó ná£8

...

...

24.10

níos mó ná£8 gan bheith níos mó ná £10

...

...

23.10

níos mó ná£10 gan bheith níos mó ná £12

...

...

22.10

níos mó ná gan bheith níos mó ná £14

...

...

21.10

níos mó ná£14 gan bheith níos mó ná £16

...

...

20.10

níos mó ná£16 gan bheith níos mó ná £18

...

...

19.10

níos mó ná£18 gan bheith níos mó ná £20

...

...

18.10

níos mó ná£20 gan bheith níos mó ná £22

...

...

17.10

níos mó ná£22 gan bheith níos mó ná £24

...

...

16.10

níos mó ná£24 gan bheith níos mó ná £26

...

...

15.10

níos mó ná£26 gan bheith níos mó ná £28

...

...

14.10

níos mó ná£28 gan bheith níos mó ná £30

...

...

13.10

níos mó ná£30 gan bheith níos mó ná £32

...

...

12.10

níos mó ná£32 gan bheith níos mó ná £34

...

...

11.10

níos mó ná£34 gan bheith níos mó ná £36

...

...

10.10

níos mó ná£36 gan bheith níos mó ná £38

...

...

9.10

níos mó ná£38 gan bheith níos mó ná £40

...

...

8.10

níos mó ná£40 gan bheith níos mó ná £42

...

...

7.10

níos mó ná£42 gan bheith níos mó ná £44

...

...

6.10

níos mó ná£44 gan bheith níos mó ná £46

...

...

5.10

níos mó ná£46 gan bheith níos mó ná £48

...

...

4.10

níos mó ná£48 gan bheith níos mó ná £50

...

...

3.10

níos mó ná£50 gan bheith níos mó ná £52

...

...

2.10

níos mó ná£52 gan bheith níos mó ná £54

...

...

1.10

níos mó ná£54            ...           ...

...

...

...

Neamhní

”.