Ar Aghaidh (CUID I Coinbhinsiún na Bruiséile maidir le Longa Farraige a Ghabháil)

5 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1989


AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989


RIAR NA nALT

CUID I

Coinbhinsiún na Bruiséile maidir le longa Farraige a Ghabháil

Alt

1.

Léiriú ar Chuid I.

2.

Léiriú ar an gCoinbhinsiún.

3.

Stáit Chonarthacha.

4.

Feidhm dlí a bheith ag an gCoinbhinsiún.

5.

Dlínse na hArd-Chúirte.

6.

Longa Stáit a ghabháil.

7.

Cosaint.

CUID II

Coinbhinsiún na Bruiséile ar Rialacha Áirithe i dTaca le Dlínse Shibhialta in Ábhair a Bhaineann le hImbhualadh

8.

Léiriú ar Chuid II.

9.

Léiriú ar an gCoinbhinsiún.

10.

Stáit Chonarthacha.

11.

Feidhm dlí a bheith ag an gCoinbhinsiún.

12.

Dlínse.

CUID III

Ilghnéitheach

13.

Léiriú i gcoitinne.

14.

Aisghairm.

15.

Idirthréimhseach.

16.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

AN CHÉAD SCEIDEAL

An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952

AN DARA SCEIDEAL

An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Áirithe i dTaca le Dlínse Shibhialta in Ábhair a bhaineann le hImbhualadh, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961

1961, Uimh. 39

Mail Ships Act, 1891

1891, c. 31

Merchant Shipping Act, 1894

1894, c. 60

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1989


AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA MAIDIR LE LONGA FARRAIGE A GHABHÁIL AGUS DON CHOINBHINSIÚN IDIR-NÁISIÚNTA AR RIALACHA ÁIRITHE I dTACA LE DLÍNSE SHIBHIALTA IN ÁBHAIR A BHAINEANN LE hIMBHUALADH AR SÍNÍODH IAD ARAON SA BHRUISÉIL AN 10ú LÁ DE BHEALTAINE, 1952, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE A LEANANN AS NA NITHE RÉAMHRÁITE NÓ A BHAI-NEANN LEO THAIRIS SIN. [19 Aibreán, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: