An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CÚIGIÚ SCEIDEAL Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac) Ar Aghaidh (AN SEACHTÚ SCEIDEAL)

10 1989

AN tACHT AIRGEADAIS, 1989

AN SÉÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Cheadúnais Áirithe

Alt 43.

CUID I

Ceadúnais Deochanna Meisciúla

(1)

(2)

(3)

Uimhir Thagartha

An Cineál Ceadúnais

An Ráta Dleachta

CEADÚNAIS MHONARÓIRÍ

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag:

  1.

Ceartaitheoir nó cumascóir biotáille

...

...

...

£100

  2.

Déantóir milseán chun a ndíola

...

...

...

£100

  3.

Déantóir leanna úll nó leanna piorraí chun a dhíola

£100

CEADÚNAIS MHÓRDHÍOLTÓIRÍ

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag:

  4.

Mórdhíoltóir biotáille

...

...

...

...

£100

  5.

Mórdhíoltóir beorach

...

...

...

...

£100

  6.

Mórdhíoltóir fíona

...

...

...

...

...

£100

  7.

Mórdhíoltóir biotáille fíona

...

...

...

...

£100

AR-CHEADÚNAIS MHIONDÍOLTÓIRÍ

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag:

  8.

Miondíoltóir biotáille

...

...

...

...

£100

  9.

Miondíoltóir beorach

...

...

...

...

£100

10.

Miondíoltóir fíona

...

...

...

...

...

£100

11.

Miondíoltóir milseán

...

...

...

...

£100

12.

Miondíoltóir leanna úll

...

...

...

...

£100

EIS-CHEADÚNAIS MHIONDÍOLTÓIRÍ

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag:

13.

Miondíoltóir biotáille

...

...

...

...

£100

14.

Miondíoltóir beorach

...

...

...

...

£100

15.

Miondíoltóir leanna úll

...

...

...

...

£50

16.

Miondíoltóir fíona

...

...

...

...

...

£100

17.

Miondíoltóir milseán

...

...

...

...

£100

CEADÚNAIS ÁRTHAÍ PAISINÉIRÍ

18.

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain maidir le hárthach paisinéirí ag an máistir nó ag duine eile a bhaineann leis an árthach agus a bheidh ainmnithe ag

úinéir an árthaigh

...

...

...

...

...

£100

19.

Ceadúnas a bheidh le baint amach maidir le hárthach paisinéirí ag an máistir nó ag duine eile a bhaineann leis an árthach agus a bheidh ainmnithe ag úinéir an árthaigh, agus nach mbeidh i bhfeidhm ach ar feadh aon

lá amháin

...

...

...

...

...

...

£20

CEADÚNAIS CHARBAD BIA IARNRÓID

20.

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain maidir le carbad bia iarnróid ag an gcuideachta iarnróid nó ag

duine eile ar leis an carbad

...

...

...

...

£100

CEADÚNAIS AERÁRTHAÍ PAISINÉIRÍ

21.

Ceadúnas a bheidh le baint amach gach bliain ag gnólacht aeriompair maidir le haerárthach ar eitilt is leis an

ngnólacht sin nó atá fruilithe aige

...

...

...

£100

CUID II

Deimhnithe Airm Tine

Alt 47 (1).

An Cineál Deimhnithe

An Ráta Dleachta

Ar dheimhniú airm tine i leith piostail, lena n-áirítear aerphiostal, nó gunnán  ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...

£25

Ar dheimhniú airm tine i leith raidhfil, lena n-áirítear mionraidhfil

£25

Ar dheimhniú airm tine i leith aerghunna, lena n-áirítear aer-raidhfil

£25

Ar dheimhniú airm tine i leith airm thoirmiscthe  ...   ...   ...

£3

Ar dheimhniú airm tine i leith gunna gráin lena mbaineann forálacha alt 12 d'Acht na nArm Tine, 1964   ...     ...     ...     ...

£4

Ar aon deimhniú airm tine eile—

Ar dheimhniú amháin den sórt sin  ...     ...     ...     ...

£17

I gcás ina ndeonófar dhá dheimhniú nó níos mó den sórt sin don duine céanna (ní gá gurb é an tráth céanna é) agus go rachaidh siad in éag ar an dáta céanna—

Ar an gcéad deimhniú den sórt sin  ...     ...     ...     ...

£17

Ar an dara deimhniú den sórt sin agus gach deimhniú den sórt sin ina dhiaidh sin  ...     ...     ...     ...     ...     ...

£4

CUID III

Ceadúnais Chearrbhachais

Alt 47 (2).

An Cineál Ceadúnais

An Ráta Dleachta

I gcás an tréimhse dá mbeidh an ceadúnas le heisiúint mar a bheidh sonraithe sa deimhniú faoin Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 , á údarú an ceadúnas a eisiúint—

(a) gan a bheith níos faide ná trí mhí     ...     ...     ...

£100

(b) a bheith níos faide ná trí mhí ach gan a bheith níos faide ná sé mhí     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...

£200

(c) a bheith níos faide ná sé mhí ach gan a bheith níos faide ná naoi mí     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...

£300

(d) a bheith níos faide ná naoi mí     ...     ...     ...     ...

£400

CUID IV

Ceadúnais Eile

Alt 47 (4).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Uimhir Thagartha

An Cineál Ceadúnais

An tAchtachán lena bhforchuirtear an dleacht

An Dáta Feidhme

An Ráta Dleachta

  1.

Ceadúnas ceantálaí

Alt 11 den Acht Airgeadais, 1947

An 6ú lá d'Iúil, 1989

£160

  2.

Cead ceantála

Alt 12 den Acht Airgeadais, 1947

An 6ú lá d'Iúil, 1989

£160

  3.

Ceadúnas gníomhaire tithe

Alt 13 den Acht Airgeadais, 1947

An 6ú lá d'Iúil, 1989

£80

  4.

Ceadúnas geallghlacadóra

Alt 17 den Acht Airgid, 1931

An 1ú lá de Nollaig, 1989

£160

  5.

Deimhniú cláraitheachta áitribh gheallghlacadóra

Alt 18 den Acht Airgid, 1931

An 1ú lá de Nollaig, 1989

£160

  6.

Ceadúnas scagaire ola hidreacarbóin

Alt 1 (4) den Acht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935

An 1ú lá d'Fheabhra, 1990

£100

  7.

Ceadúnas déantóra lasán

Alt 3 (2) den Finance (New Duties) Act, 1916

An 1ú lá d'Aibreán, 1990

£100

  8.

Ceadúnas déantóra biotáille meitilí

Alt 27 den Revenue Act, 1889

An 1ú la de Dheireadh Fómhair, 1989

£100

  9.

Ceadúnas miondíoltóra biotáille meitilí

Alt 27 den Revenue Act, 1889

An 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1989

£5

10.

Ceadúnas iasachtóra airgid

Alt 18 (1) den Acht Airgid, 1933

An 1ú lá de Lúnasa, 1989

£200

11.

Ceadúnas geallbhróicéara

Alt 18 den Acht Airgeadais, 1965

An 1ú lá de Lúnasa, 1989

£200

12.

Ceadúnas déantóra uiscí boird

Alt 9 den Finance Act, 1916

An 1ú lá de Bhealtaine, 1990

£100

13.

Ceadúnas monaróra táirgí tobac

Alt 10 (1) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

An 1ú lá d'Eanáir, 1990

£100