Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

12 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 12 de 1990


ACHT NA nARM TINE AGUS NA nARM IONSAITHEACH, 1990


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

CUID II

Leasuithe ar Achtanna na nArm Tine

3.

Comhlua agus forléiriú.

4.

Crosbhoghanna agus néalghunnaí a thabhairt faoi réim Achtanna na nArm Tine.

5.

Leasú ar alt 10 d'Acht na nArm Teine, 1925.

6.

Údarú arm tine lochtach a shealbhú gan deimhniú airm tine.

7.

Tostóirí a shealbhú, a dhíol, etc.

8.

Arm tine a scaoileadh go meargánta.

CUID III

Airm Ionsaitheacha

9.

Sceana agus airteagail eile a shealbhú.

10.

Foghail a dhéanamh le scian, le harm ionsaithe nó le hairteagal eile.

11.

Taispeáint airteagail a d'fhéadfadh mórdhíobháil a dhéanamh.

12.

Cumhacht chun monarú, allmhairiú, díol, fruiliú nó iasachtú arm ionsaitheach a thoirmeasc.

13.

Airm agus airteagail eile a fhorghéilleadh.

14.

Cumhacht gabhála gan bharántas.

15.

Barántais chuardaigh.

16.

Cumhacht cuardaigh gan bharántas.

17.

Leathnú ar alt 8 den Acht um an Dlí Coiriúil, 1976.

18.

Aisghairm ar chuid d'alt 4 den Vagrancy Act, 1824.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um an Dlí Coiriúil, 1976

1976, Uimh. 32

Acht na nArm Teine, 1925

1925, Uimh. 17

Acht na nArm Tine, 1964

1964, Uimh. 1

Acht na nArm Tine (Promhadh), 1968

1968, Uimh. 20

Acht na nArm Tine, 1971

1971, Uimh. 13

Prevention of Crimes Act, 1871

1871, c. 112

Vagrancy Act, 1824

1824, c. 83

/images/harp.jpg


Uimhir 12 de 1990


ACHT NA nARM TINE AGUS NA nARM IONSAITHEACH, 1990

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA nARM TINE, 1925 GO 1971, DO RIALÚ INFHAIGHT-EACHT AGUS SEILBH ARM IONSAITHEACH AGUS AIRTEAGAL EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE ÁIRITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [12 Meitheamh, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: