An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA AN CHISTEÁIN NÁISIÚNTA, 1990) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL An Coiste Comhairleach um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta)

18 1990

AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA AN CHISTEÁIN NÁISIÚNTA, 1990

AN CHÉAD SCEIDEAL

Feidhmeanna de chuid an Aire a fhéadfar a tharmligean chun na Gníomhaireachta

Alt 5.

Feidhmeanna an Aire faoi—

(a) alt 19 den Acht Airgid, 1930 ,

(b) alt 30 (2) den Acht Airgeadais, 1940 ,

(c) ailt 22, arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1989 , agus 23 den Acht Airgeadais (Forála Ilghnéitheacha), 1956 ,

(d) alt 4 den Acht Leithreasa, 1965 , arna leasú le halt 2 den Acht Leithreasa, 1969 ,

(e) ailt 464 agus 466 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ,

(f) alt 9 (1) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1968 ,

(g) alt 54 den Acht Airgeadais, 1970 , arna leasú le halt 6 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1970 , alt 49 den Acht Airgeadais, 1978 , alt 18 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 , alt 118 (a mhéid a bhaineann an leasú le hidirbhearta áirithe de ghnáthchineál baincéireachta a dhéanamh) den Acht Airgeadais, 1983 , agus alt 68 den Acht Airgeadais, 1988 ,

(h) ailt 103, 104 agus 109 den Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide. 1983.

(i) alt 119 den Acht Airgeadais, 1983 ,

(j) alt 32 den Acht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989 ,

(k) alt 67 (8) den Acht Airgeadais, 1988 , arna leasú le halt 15, agus

(l) alt 134 den Acht Airgeadais, 1990 .