Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

21 1993

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 1993


AN tACHT STAIDRIMH, 1993

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Tosach feidhme.

3.

Léiriú.

4.

Orduithe.

5.

Orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

6.

Caiteachais.

7.

Aisghairm agus forálacha iarmhartacha.

CUID II

Struchtúr Institiúideach — An Phríomh-Oifig Staidrimh, An tArd-Stiúrthóir agus An Bord Náisiúnta Staidrimh

An Phríomh-Oifig Staidrimh.

8.

Struchtúr institiúideach.

9.

Foireann na Príomh-Oifige Staidrimh.

10.

Feidhmeanna na hOifige.

11.

Comhoibriú agus idirchaidreamh le húdaráis phoiblí agus daoine eile.

An tArd-Stiúrthóir.

12.

Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh.

13.

Neamhspleáchas maidir le nithe a bhaineann le staidreamh.

14.

Rochtain ar an Taoiseach.

15.

Feidhmeanna an Ard-Stiúrthóra a tharmligean.

16.

Fíre doiciméad.

17.

Foireann shealadach a cheapadh.

An Bord Náisiúnta Staidrimh.

18.

Comhdhéanamh agus ceapadh.

19.

Feidhm an Bhoird Náisiúnta Staidrimh.

Oifigigh Staidrimh.

20.

Oifigigh staidrimh.

21.

Dearbhú rúndachta.

22.

Fianaise ar cheapachán.

CUID III

Faisnéis a Bhailiú.

23.

Foirmeacha.

24.

Cuireadh faisnéis a sholáthar ar bhonn saorálach.

25.

Ordú ón Taoiseach ag ceangal faisnéis a sholáthar.

26.

Ordachán chun faisnéis a sholáthar.

27.

Daoine a gceanglaítear orthu faisnéis a sholáthar.

28.

Eisiúint agus seachadadh fógraí agus doiciméad eile.

29.

Ceart rochtana chun críocha staidrimh.

CUID IV

Taifid Údarás Poiblí a Úsáid chun Críocha Staidrimh

30.

Rochtain ar thaifid údarás poiblí.

31.

Comhoibriú údarás poiblí leis an Oifig.

CUID V

Faisnéis a Chosaint.

32.

Srianta ar úsáid faisnéise.

33.

Toirmeasc ar nochtadh faisnéise.

34.

Faisnéis nach inaitheanta a úsáid chun staidreamh a anailísiú.

35.

Rochtain ar thaifid Daonáirimh tar éis 100 bliain.

CUID VI

Cionta, Pionóis agus Fianaise

36.

Neamhsholáthar faisnéise a éilítear.

37.

Rochtain a chosc.

38.

Mí-úsáid faisnéise.

39.

Drochúsáid oifige ag oifigeach staidrimh.

40.

Bac a chur ar an Ard-Stiúrthóir nó ar oifigigh staidrimh.

41.

Oifigeach staidrimh a phearsanú.

42.

Doiciméid a chosaint.

43.

Faisnéis bhréagach a thabhairt.

44.

Pionóis.

45.

Fianaise staidrimh in imeachtaí dlí.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 45

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 46

Acht Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú), 1958

1958, Uimh. 34

An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988

1988, Uimh. 25

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

An tAcht Staitistíochta, 1926

1926, Uimh. 12

An tAcht Staidrimh (Leasú), 1946

1946, Uimh. 34

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 1993


AN tACHT STAIDRIMH, 1993

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN STAIDREAMH OIFIGIÚIL A BHAILIÚ, A THIOMSÚ, A BHAINT AMACH AGUS A SCAIPEADH AGUS I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [14 Iúil, 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: