Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

2 1994

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 1994


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ), 1994

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

2.

Léiriú (ginearálta).

CUID II

Cionta a Bhaineann le hOrd Poiblí

3.

Léiriú (Cuid II).

4.

Meisce in áit phoiblí.

5.

Iompar mí-ordúil in áit phoiblí.

6.

Iompraíocht bhagrach, mhaslach nó tharcaisneach in áit phoiblí.

7.

Ábhar atá bagrach, maslach, tarcaisneach nó graosta a dháileadh nó a chur ar taispeáint in áit phoiblí.

8.

Mainneachtain ordachán ó chomhalta den Gharda Síochána a chomhlíonadh.

9.

Bac toiliúil.

10.

Méadú ar phionós mar gheall ar mhionionsaí, etc.

11.

Dul isteach i bhfoirgneamh, etc., le hintinn cion a dhéanamh.

12.

Leasú ar an Vagrancy Act, 1824.

13.

Foghail ar fhoirgneamh, etc.

14.

Círéib.

15.

Mí-ord foréigneach.

16.

Gráscar.

17.

Dúmhál, sracadh agus airgead a éileamh go bagrach.

18.

Ionsaí le hintinn díobháil choirp nó cion indíotáilte a dhéanamh.

19.

Ionsaí nó bac ar oifigeach síochána.

CUID III

Slua-Rialú ag Imeachtaí Poiblí.

20.

Léiriú (Cuid III).

21.

Rochtain ar imeachtaí áirithe a rialú, etc.

22.

Deoch mheisciúil a thabhairt suas agus a urghabháil, etc.

CUID IV

Ilghnéitheach agus Aisghairm.

23.

Fógairt drúthlann agus striapachais a thoirmeasc.

24.

Gabháil gan bharántas.

25.

Cumhachtaí láithreacha an Gharda Síochána do leanúint i bhfeidhm.

26.

Aisghairm.

AN SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1951

Uimh. 2 de 1951

An tAcht um Dhlínse Choiriúil, 1960

Uimh. 27 de 1960

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

Uimh. 12 de 1967

An tAcht Cosanta, 1954

Uimh. 18 de 1954

An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit (Leasú), 1940

Uimh. 2 de 1940

Prevention of Crimes Act, 1871

34 & 35 Vict. c. 112

Acht na bPríosúnach Cogaidh agus na nEachtrannach Naimhdeach, 1956

Uimh. 27 de 1956

Achtanna na bPríosún, 1826 go 1980

Vagrancy Act, 1824

5 Geo. 4, c. 83

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 1994


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ), 1994

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO CHEALÚ CIONTA ÁIRITHE DEN DLÍ COITEANN A BHAINEANN LE hORD POIBLÍ AGUS DO CHUR CIONTA REACHTÚLA ÁIRITHE A BHAINEANN LE hORD POIBLÍ INA nIONAD, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH CUMHACHTAÍ BREISE SLUA-RIALAITHE A BHEITH AG COMHALTAÍ DEN GHARDA SÍOCHÁNA I gCOMHARSANACHT IMEACHTAÍ ÁIRITHE AGUS I dTAOBH NA gCOMHALTAÍ SIN DO RIALÚ ROCHTANA AR AN gCÉANNA, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH CIONTA A BHAINEANN LEIS SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LE hORD POIBLÍ AGUS LE FÍNEÁLACHA AGUS TÉARMAÍ PRÍOSÚNACHTA MAIDIR LE CIONTA ÁIRITHE AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ AN DLÍ AGUS AN RIARACHÁIN CHOIRIÚIL. [3 Márta, 1994]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: