An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1997) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL)

4 1997

AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1997

AN CHÉAD SCEIDEAL

Alt 10.

Uimhir agus Bliain

Achtachán

(1)

(2)

8 Edw.7. c.45

Alt 1 den Punishment of Incest Act, 1908

Uimh. 6 de 1935

Ailt 1 agus 2 d'Acht Leasuithe an Dlí Choiriúla, 1935

Uimh. 32 de 1990 0

Ailt 3 agus 4 den Acht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú), 1990

Uimh. 20 de 1993

Ailt 3 agus 5 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 1993