An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VIII Nithe a bhaineann leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí agus leis an Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL)

34 1998

AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL (FIONTRAÍOCHT ÉIREANN), 1998

CUID IX

Folúntais ar fhoireann Forfás, Fiontraíocht Éireann, GFT nó an ÚCNÉ

Folúntais a líonadh ar fhoireann Forfás, Fiontraíocht Éireann, GFT nó an ÚCNÉ.

52. —I gcás ina n-éireoidh folúntas le haghaidh poist ar fhoireann Forfás, na Gníomhaireachta, GFT nó an ÚCNÉ, féadfaidh comhalta d'fhoireann aon chomhlachta díobh sin iarratas a dhéanamh chun an folúntas a líonadh agus breithneoidh an comhlacht ina dtarlóidh an folúntas a iarratas nó a hiarratas.