An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV An Comhlacht Trádála agus Gnó) Ar Aghaidh (CUID VI An Foras Teanga)

1 1999

AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

CUID V

Comhlacht na gClár Speisialta AE

“an Comhlacht”.

21. —Sa Chuid seo, déanfar “an Comhlacht” a fhorléiriú de réir alt 22 .

Stádas an Chomhlachta.

22. —(1) Sa Chuid seo, gairtear “an Comhlacht” den chomhlacht forfheidhmithe le haghaidh clár speisialta de chuid an Aontais Eorpaigh agus ar a dtugtar Comhlacht na gClár Speisialta AE.

(2) Tabharfar aitheantas don Chomhlacht mar chomhlacht corpraithe agus mar chomhlacht ag a bhfuil na tréithe go léir de chuid comhlachta chorpraithe, lena n-áirítear comharbas suthain, an chumhacht chun talamh nó maoin eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt agus an chumhacht chun agairt a dhéanamh.

(3) Féadfar an Comhlacht a agairt faoina ainm corpraithe.

Feidhmeanna an Chomhlachta.

23. —(1) Is iad feidhmeanna an Chomhlachta, de réir mhír 1 d'Airteagal 2 den Chomhaontú, ná na feidhmeanna sin a shonraítear i gCuid 4 d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gComhaontú.

(2) De réir mhír 2 d'Airteagal 2 den Chomhaontú, beidh feidhm maidir leis an gComhlacht ag na socruithe a shonraítear i gCuid 4 agus i gCuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú.

(3) Beidh feidhm ag mír 1 d'Airteagal 3 den Chomhaontú maidir leis an gComhlacht.