Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

10 1999

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1999


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Léiriú.

2.

Lua agus tosach feidhme.

3.

Caiteachais.

CUID II

Leasuithe chun Socrú a Dhéanamh i d Taobh Ciona Nua a Bhaineann le Drugaí

4.

Leasú ar Acht 1977.

5.

Leasú ar fhorálacha pionóis Acht 1977.

6.

Leasú ar fhorálacha cosanta Acht 1977.

7.

Leasú ar Acht 1994.

CUID III

Leasuithe chun Deireadh a Chur le Réamhscrúduithe

8.

Leasú ar alt 4 d'Acht 1967.

9.

Cuid 1A a chur isteach in Acht 1967.

10.

Forálacha eile d'Acht 1967 a leasú nó a aisghairm.

11.

Leasú ar an Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit, 1939.

12.

Leasú ar Acht 1962.

13.

Leasú ar Acht 1973.

14.

Leasú ar an Acht um an Dlí Coiriúil (Dlínse), 1976.

15.

Leasú ar Acht 1981.

16.

Leasú ar Acht 1984.

17.

Leasú ar Acht 1990.

18.

Leasú ar ailt 5, 7 agus 13 d'Acht 1992.

19.

Leasú ar alt 15 d'Acht 1992.

20.

Leasú ar alt 16 d'Acht 1992.

21.

Leasú ar Acht 1997.

22.

Achtacháin eile a aisghairm.

23.

Foráil idirthréimhseach.

24.

Leasú ar alt 3 den Acht um Chiontaí in aghaidh an Stáit (Leasú), 1998.

CUID IV

Leasuithe a Bhaineann le hOrduithe Coigistíochta

25.

Leasú ar alt 4 d'Acht 1994.

26.

Leasú ar alt 7 d'Acht 1994.

27.

Leasú ar alt 10 d'Acht 1994.

28.

Leasú ar alt 11 d'Acht 1994.

CUID V

Pléadálacha Ciontach agus Fianaise Deimhnithe

29.

Pléadálacha ciontach.

30.

Fianaise deimhnithe a bhaineann le coimeád foilseán.

CUID VI

Eiseachadadh agus nithe eile

31.

Cionta faoi dhlí Thuaisceart Éireann.

32.

Cionta faoi dhlí na hAlban.

33.

Leasú ar na hAchtanna um Eiseachadadh, 1965 go 1994.

34.

Leasú ar Acht 1984.

35.

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí), 1996.

36.

Leasú ar alt 15 den Acht um Chiontaí in aghaidh an Stáit (Leasú), 1998.

37.

Leasú ar alt 18 den Acht um Chiontaí in aghaidh an Stáit (Leasú), 1998.

38.

Deireadh a chur leis an riail “bliain agus lá”.

39.

Finnéithe a bhfuil eagla orthu nó atá faoi réir a n-imeaglaithe.

40.

Finnéithe athlonnaithe.

41.

Imeaglú etc. finnéithe, giúróirí agus daoine eile.

42.

Gabháil agus coinneáil príosúnach i dtaca le himscrúdú cionta eile.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1986

1986, Uimh. 26

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924

1924, Uimh. 10

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961

1961, Uimh. 39

An tAcht um Fhianaise Choiriúil, 1992

1992, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1951

1951, Uimh. 2

An tAcht um Dhlínse Choiriúil, 1960

1960, Uimh. 27

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1984

1984, Uimh. 22

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1993

1993, Uimh. 6

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1994

1994, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí), 1996

1996, Uimh. 29

An Acht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta), 1990

1990, Uimh. 34

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962

1962, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 1997

1997, Uimh. 4

An tAcht um an Dlí Coiriúil, 1997

1997, Uimh. 14

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Dlínse), 1976

1976, Uimh. 14

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean), 1981

1981, Uimh. 10

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú), 1990

1990, Uimh. 32

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil (Leasú), 1973

1973, Uimh. 16

Explosive Substances Act, 1883

46 & 47 Vic., c.3

An tAcht um Eiseachadadh, 1965

1965, Uimh. 17

An tAcht um Eiseachadadh (Leasú), 1994

1994, Uimh. 6

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977

1977, Uimh. 12

An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit, 1939

1939, Uimh. 13

An tAcht um Chiontaí in aghaidh an Stáit (Leasú), 1998

1998, Uimh. 39

Acht na bPríosún, 1970

1970, Uimh. 11

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1999


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO CHRUTHÚ CIONA NUA DRUGAÍ, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE hIMEACHTAÍ IN ÁBHAIR CHOIRIÚLA, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE PIONÓIS A CHUR I bhFEIDHM IN AGHAIDH GÁINNEÁLAITHE DRUGAÍ, DO BHUNÚ RIALACHA A BHAINEANN LE PIANBHREITH A CHUR AR DHAOINE A bhFUIL PLÉADÁLACHA CIONTACH TAIFEADTA ACU, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FIANAISE TRÍ DHEIMHNIÚ I nDÁIL LE FOILSEÁIN, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE DEIMHNIÚCHÁN A DHÉANAMH, CHUN CRÍOCH EISEACHADTA, AR CHIONTA ÁIRITHE FAOI DHLÍ THUAISCEART ÉIREANN AGUS NA hALBAN AGUS AN DLÍ LENA MÍNÍTEAR NA BREITHIÚNA A bhFUIL DLÍNSE ACU ÁBHAIR EISEACHADTA A ÉISTEACHT, DO CHUR DEIREADH LEIS AN RIAIL “BLIAIN AGUS LÁ”, DO LEASÚ ALT 4 DEN ACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984 , DO LEASÚ AN ACHTA UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ), 1998 , DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FIANAISE A THABHAIRT TRÍ NASC TEILIFÍSE BEO AG FINNÉITHE A bhFUIL EAGLA ORTHU NÓ ATÁ FAOI RÉIR A nIMEAGLAITHE, MAIDIR LEIS AN ÁIT INA bhFUIL FINNÉITHE ATÁ FAOI CHLÁR GARDA SÍOCHÁNA UM CHOSAINT FINNÉITHE, AGUS CÉANNACHT NA bhFINNÉITHE SIN, A CHOIMEÁD FAOI RÚN, MAIDIR LE CION IMEAGLAITHE FINNÉITHE, GIÚRÓIRÍ AGUS DAOINE EILE AGUS MAIDIR LE GABHÁIL AGUS COINNEÁIL PRÍOSÚNACH I dTACA LE hIMSCRÚDÚ CIONTA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA EILE. [26 Bealtaine, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: