An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999) Ar Aghaidh (CUID II Leasuithe chun Socrú a Dhéanamh i dTaobh Ciona Nua a Bhaineann le Drugaí)

10 1999

AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Léiriú.

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1962” an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962 ;

ciallaíonn “Acht 1967” an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 ;

ciallaíonn “Acht 1973” an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil (Leasú), 1973 ;

ciallaíonn “Acht 1977” an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 ;

ciallaíonn “Acht 1981” an tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean), 1981 ;

ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht um Cheartas Coiriúil, 1984 ;

ciallaíonn “Acht 1990” an tAcht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta), 1990;

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht um Fhianaise Choiriúil, 1992;

ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht um Cheartas Coiriúil, 1994;

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 1997 ;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

(2) Aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile is tagairt í don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon achtachán dá éis sin, lena n-áirítear an tAcht seo, nó faoi.

Lua agus tosach feidhme.

2. —(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil, 1999 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo, seachas Cuid VI, i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar, le hordú nó le horduithe a dhéanfaidh an tAire, chuige sin, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Caiteachais.

3. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.