Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL An Ghníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta)

10 2000

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 2000


AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA (LEASÚ), 2000

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

Alt

1.

Leasú ar alt 3 den Acht um an nGníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta, 1988.

2.

Gearrtheideal.

AN SCEIDEAL

An Ghníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta

Rún Uimh. 57

Méadú Caipitil Ghinearálta 1998

An tAcht dá dTagraítear

An tAcht um an nGníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta, 1988

1988, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 2000


AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA (LEASÚ), 2000

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988 , AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [7 Meitheamh, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 3 den Acht um an nGníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta, 1988 .

1. —Leasaítear leis seo alt 3 den Acht um an nGníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta, 1988

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Déanfar na híocaíochtaí seo a leanas, amhail mar is cuí agus nuair is cuí iad a íoc thar ceann an Stáit, a íoc as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis:

(a) íocaíochtaí faoi Airteagail 6, 7 agus 8 den Choinbhinsiún i leith suibscríobh don Ghníomhaireacht,

(b) íocaíochtaí faoi alt (e) d'Airteagal 39 den Choinbhinsiún, agus

(c) íocaíochtaí faoi Rún 57 de chuid na Gníomhaireachta Iltaobhaí do Ráthú Infheistíochta.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:

“(7) San alt seo ciallaíonn “Rún 57 de chuid na Gníomhaireachta Iltaobhaí do Ráthú Infheistíochta” an Rún atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um an nGníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta (Leasú), 2000 , agus, a mhéid a bhaineann sé leis an Stát, an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rún sin.”.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um an nGníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta (Leasú), 2000 , a ghairm den Acht seo.